ДСТУ 4261:2003 Обувь. Детали низа. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ.
ДЕТАЛІ НИЗУ
Технічні умови

ДСТУ 4261:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості (УкрНДІШП)

ВНЕСЕНО: Міністерство промислової політики України

РОЗРОБНИКИ: І. Половніков, канд. техн. наук; Н. Попова; Т. Задворнова

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 214

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення та скорочення

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки та охорона довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування та зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ.
ДЕТАЛІ НИЗУ
Технічні умови

ОБУВЬ.
ДЕТАЛИ НИЗА
Технические условия

FOOTWEAR.
BOTLOM PARTS
Specifications

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на деталі низу модельного, повсякденного, дитячого (окрім пінеток), домашнього, дорожнього, виробничого взуття та встановлює вимоги до них.

Стандарт не поширюється на деталі низу взуття спеціального, спортивного і взуття для військовослужбовців.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 2341-94 Шкіра. Терміни та визначення

ДСТУ 2726-94 Шкіра для верху взуття. Технічні умови

ДСТУ 3164-95 Взуття. Методи визначення лінійних розмірів

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ. Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ. Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 485-82 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 2291-77 Кирза трехслойная хлопчатобумажная техническая. Технические условия

ГОСТ 7065-81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

ГОСТ 9182-75 Кожа для рантов. Технические условия

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online