М 42.1-37641918-766:2017 Методика расчета гидроботанических площадок при осуществлении очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог и мостовых сооружений

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

МЕТОДИКА
розрахунку гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних
вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд

М 42.1-37641918-766:2017

Київ
2017

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Принцип дії та конструкція гідроботанічного майданчика

6 Розрахунок гідроботанічних майданчиків

6.1 Розрахункові витрати та обсяги стічних вод

6.2 Визначення розмірів ставків-відстійників гідроботанічних майданчиків

6.3 Оцінка гідродинамічних показників процесу фільтрації та 23 абсорбції

6.4 Розрахунок замулювання ставків-відстійників

7 Основні вимоги до експлуатації гідроботанічних майданчиків

8 Рекомендації з проектування гідроботанічних майданчиків

Додаток А (довідковий) Приклад розрахунку гідроботанічного майданчика

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП  

Однією з основних задач підвищення технічного рівня автомобільних доріг та мостових споруд, безпеки руху та екологічності їх експлуатації є забезпечення своєчасного збору та відведення води з поверхні автомобільних доріг з подальшим її очищенням від забруднень. Неорганізоване відведення стічних вод з поверхні автомобільної дороги має дуже негативні наслідки для навколишнього середовища.

Екологічну безпеку та зниження негативного впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище можна забезпечити в результаті використання гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд.

Ця методика розрахунку розроблена на результатах науководослідних робіт, що виконувалась в Національному транспортному університеті, та з використанням попереднього досвіду науковців з питань очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд. У методиці викладенні положення та настанови, щодо технічних вимог, принципів дії та складу гідроботанічних майданчиків, основні вимоги до експлуатації, рекомендації по проектуванню. Вони необхідні для регламентації застосування гідроботанічних майданчиків з метою покращення якості індивідуального проектування дорожніх споруд, науковометодологічного й експертного супроводу цього проектування.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

Ця методика розрахунку гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд (далі – методика) призначена для регламентації застосування гідроботанічних майданчиків з метою покращення якості індивідуального проектування дорожніх споруд, науково-методологічного й експертного супроводу цього проектування.

Ця методика призначена для використання спеціалістами проектних та будівельних організацій незалежно від форм власності при проектуванні засобів очищення поверхневих стічних вод, будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманню очисних споруд на автомобільних дорогах загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  

У цій методиці наведено посилання на такі будівельні норми та нормативні документи:

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДСТУ-Н Б В.2.5-71 Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, MOD)

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

Примітка. Чинність документів, на які є посилання у цій Методиці, перевіряють згідно з офіційними виданнями Мінрегіону, національного органу стандартизації та Укравтодору.

Якщо документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online