ДСТУ EN ISO 9864:2008 Геосинтетика. Метод испытания для определения поверхностной плотности геотекстиля и отнесенных к геотекстилю изделий (EN ISO 9864:2005, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геосинтетика
МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ ГЕОТЕКСТИЛЮ ТА ВІДНЕСЕНИХ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБІВ

(EN ISO 9864:2005, IDТ)
ДСТУ EN ISO 9864:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125), Акціонерне товариство закритого типу Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон (AT УкрНДІПВ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Боброва; Р. Чугунова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493 з 2010-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 9864:2008 ідентичний EN ISO 9864:2005 Geosynthetics — Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products (ISO 9864:2005) (Геосинтетика. Метод випробовування для визначання поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів) (на заміну EN 965:1995) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 965:2005 (EN 965:1995)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Процедура

5 Опрацювання результатів

6 Протокол випробовувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 9864:2005 Geosynthetics — Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile — related products (ISO 9864:2005) (Геосинтетика. Метод випробовування для визначання маси на одиницю площі геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слово «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» EN ISO 9864:2005;

— структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 1.7:2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та їх визначенням, наведеним у чинному в Україні національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDТ).

Термін «маса на одиницю площі» замінено на термін «поверхнева щільність», прийнятий в Україні згідно з ДСТУ 3651.1-97.

Копії нормативних документів, на які е посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОСИНТЕТИКА
МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЩІЛЬНОСТІ ГЕОТЕКСТИЛЮ ТА ВІДНЕСЕНИХ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБІВ

ГЕОСИНТЕТИКА
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ГЕОТЕКСТИЛЯ И ОТНЕСЕННЫХ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЙ

GEOSYNTHETICS
TEST METHOD FOR DETERMINATION OF MASS PER UNIT AREA OF GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів для ідентифікації, щоб використовувати у технічній документації.

Метод застосовний до всіх видів геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі документи. Для датованих посилань треба користуватися тільки наведеними документами. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідного нормативного документа, зокрема будь-якими поправками чи змінами.

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

EN ISO 9862 Geosynthetics — Sampling and preparation of test spesimens (ISO 9862:2005).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 554 Стандартні атмосфери кондиціювання та(або) випробовування. Технічні умови

EN ISO 9862 Геосинтетика. Відбирання проб та готування випробних зразків (ISO 9862:2005) (Чинний в Україні як ДСТУ ISO 9862:2007).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online