СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Устройство кровель из поливинилхлоридных мембран

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ
МЕМБРАН

СОУ Д.2.4-38754579-001:2017

Дніпро
ТОВ «РУВІТЕКС УКРАЇНА»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Економіка ремонтного виробництва» (ТОВ «НТЦ «Екоремонт»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Водоп’ян, Л. Гончарук, В. Шевченко, О.Шкурпела (науковий керівник)

ПОГОДЖЕНО: ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» лист від 12.09.2017 р. № 117

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Товариства з обмеженою відповідальністю «РУВІТЕКС УКРАЇНА» (ТОВ «РУВІТЕКС УКРАЇНА») від 13.09.2017 р. № 25 

3   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ           

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічна частина

4 РЕКН НА УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ МЕМБРАН

Група 1 Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран

Група 2 Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран

Група 3 Встановлення лійок внутрішнього водостоку

Група 4 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран

Додаток А Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми 
на ремонтно-будівельні роботи
УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ МЕМБРАН

Resource element budget norms for repair-building works 
ROOF ARRANGEMENT OF PVC MEMBRANES

 Чинний від  2017-09-13

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (далі – РЕКН) (витрати труда робітниківбудівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин та механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран RUVIMAT E та TECHNOMAT E (далі – полівінілхлоридні мембрани).

1.2 Цей стандарт призначений для визначення складу і кількості ресурсів при виконанні ремонтно-будівельних робіт з улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран Товариством з обмеженою відповідальністю «РУВІТЕКС УКРАЇНА» (ТОВ «РУВІТЕКС УКРАЇНА») та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що його прийняла.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування

ДСТУ Б Д.2.4-8:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтнобудівельні роботи. Дахи, покрівлі (Збірник 8)

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах