ДСТУ 1.5:2015 Национальная стандартизация. Правила разработки, изложения и оформления национальных нормативных документов (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.5:2015

Національна стандартизація

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 23 листопада 2015 р. № 156

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. № 217 з 2016-04-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 лютого 2016 р. № 43 змінено назву стандарту; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 березня 2016 р. № 95 термін надання чинності перенесено з 2016-04-01 на 2016-07-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 20 травня 2016 р. № 138 термін надання чинності перенесено з 2016-07-01 на 2016-09-01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 29 серпня 2016 р. № 254 термін надання чинності перенесено з 2016—09—01 на 2017-02-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.5:2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Структура стандарту

5.1 Загальні положення.

5.2 «Титульний аркуш»

5.3 «Передмова»

5.4 «Зміст»

5.5 «Вступ»

5.6 «Назва»

5.7 «Сфера застосування»

5.8 «Нормативні посилання»

5.9 «Терміни та визначення понять»

5.10 «Познаки та скорочення»

5.11 «Вимоги/положення щодо об’єкта стандартизації»

5.12 «Додатки»

5.13 «Бібліографія»

5.14 «Бібліографічні дані»

5.15 Поділ стандарту

5.16 Заголовки та нумерування структурних елементів

6 Викладання стандарту

6.1 Загальні положення

6.2 Переліки

6.3 Назви організацій і продукції та їх скорочення

6.4 Таблиці

6.5 Рисунки

6.6 Формули

6.7 Посилання

6.8 Примітки

6.9 Приклади

6.10 Виноски

6.11 Скорочення

6.12 Умовні познаки

6.13 Позначення фізичних величин та одиниць фізичних величин

6.14 Числові значення

7 Викладання й оформлення змін і поправок до стандарту та його перевидання

7.1 Викладання й оформлення змін і поправок до стандарту

7.2 Оформлення стандарту в разі перевидання

8 Оформлення та видання стандарту

8.1 Оформлення проекту стандарту

8.2 Видання стандарту

9 Зміст стандартів

9.1 Зміст основоположних стандартів

9.2 Зміст стандартів на продукцію та послуги

9.3 Зміст стандартів на методи контролювання

9.4 Зміст стандартів на процеси (послуги)

10 Зміст кодексів усталеної практики

11 Позначення стандарту

Додаток А (довідковий)Типові структурні елементи стандарту та схема поділу структурних елементів стандарту за рівнем підпорядкованості

Додаток Б (обов'язковий) Приклади оформлення «Титульного аркуша» стандарту та Зміни до стандарту

Додаток В (довідковий) Приклади оформлення «Передмови»

Додаток Г (обов’язковий) Правила складання назви стандарту

Додаток Д (довідковий) Приклад оформлення «Нормативних посилань»

Додаток Е (довідковий) Уніфіковані мовні форми, що їх треба вживати, викладаючи положення стандартів

Додаток Ж (довідковий) Приклад оформлення «Бібліографії»

Додаток И (обов’язковий) Форми сторінок стандарту

Додаток К (обов'язковий) Форми сторінок Зміни до стандарту

Додаток Л (обов’язковий) Правила оформлення стандарту

Додаток М (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES OF DEVELOPMENT, FORMULATION AND PRESENTATION
OF NATIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

Чинний від 2017-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила розроблення, викладання та оформлення проектів національних нормативних, документів (далі — НД) (національних стандартів та кодексів усталеної практики) та змін до них, а також вимоги до їхнього змісту.

Примітка 1. У разі прийняття міжнародних, регіональних НД та змін до них, передбачених розділом 1 ДСТУ 1.7, викладання та оформлення проектів національних НД і змін до них здійснюють з урахуванням вимог ДСТУ 1.7.

Примітка 2. Для спрощення викладу далі йдеться про стандарт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)

ДСТУ 3772:2013 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDТ).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online