Приказ от 20.04.2000 № 89 "Об условиях оплаты труда работников отдельных подразделений, созданных при органах исполнительной власти, их самостоятельных управлениях и отделах"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 89 від 20.04.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 квітня 2000 р.
                   за N 252/4473
    Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
                       та соцполітики
     N 200 від 15.05.2001 )
     Про умови оплати праці працівників окремих
     підрозділів, створених при органах виконавчої
      влади, їх самостійних управліннях і відділах

   Відповідно до Указу Президента України від 01.12.97 N 1319/97
"Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики
України", з метою впорядкування умов оплати праці працівників
окремих підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх
самостійних управліннях і відділах, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити схему посадових окладів працівників відділів
(груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом
бюджетних установ та організацій, контрольно-ревізійних відділів,
створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях
і відділах (додається).
   2. Надати право керівникам органів виконавчої влади, їх
самостійних управлінь (відділів), при яких створені зазначені
підрозділи, у межах установленого фонду оплати праці:
   1) установлювати:
   а) керівникам та спеціалістам відділів (груп) технічного
нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ
та організацій, контрольно-ревізійних відділів, створених при
органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах,
посадові оклади відповідно до затвердженої цим наказом схеми
посадових окладів;
   б) керівникам, їх заступникам, спеціалістам надбавки  за
високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої
роботи в розмірі до 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного  виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки  скасовуються  або
зменшуються;
   2) здійснювати преміювання працівників відповідно до  їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах економії
фонду оплати праці;
   3) надавати  працівникам  матеріальну допомогу в розмірі
місячного посадового окладу.
   3. Ці умови оплати праці набирають чинності з 1 лютого
2000 року.

 Міністр                        І.Я.Сахань
                        Додаток
                  до наказу Міністерства праці та
                  соціальної  політики  України
                  20.04.2000 N 89
               Схема
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
   відділів (груп) технічного нагляду за капітальним
   будівництвом та  ремонтом  бюджетних  установ  та
   організацій, контрольно-ревізійних відділів, створених
   при  органах  виконавчої  влади,  їх  самостійних
           управліннях та відділах

Посада Місячний посадовий оклад, гривень
Автономна Республіка Крим за групами областей
поза групою, м.Київ перша, друга, м.Севастополь
Начальник відділу 130-148 135-148 130-140
Заступник начальника відділу 115-130 125-135 115-130
Начальник групи 110-130 115-130 110-120
Провідний спеціаліст 105-110 105-112 100-105
Спеціаліст I категорії 95-105 95-105 95-100
Спеціаліст 90-95 90-95 90-95

 Заступник начальника управління
 політики оплати праці -
 начальник відділу            Л.І.Колеснікова-Гузевата

БУДСТАНДАРТ Online