ДСТУ 8214:2015 Комбикорма для разновозрастных групп карпа. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП КОРОПА

Технічні умови

ДСТУ 8214:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут рибного господарства НААН України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Желтов, канд. с.-г. наук (науковий керівник); М. Сидоров, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10385-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки і охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень вмісту шкідливих речовин у комбікормах для різновікових груп коропа

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМБІКОРМИ ДЛЯ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП КОРОПА
Технічні умови

КОМБИКОРМА ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП КАРПА
Технические условия

MIXED FEEDS FOR CARP OF DIFFERENT AGE GROUPS
Specifications

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на комбікорми, призначені для вирощування в ставових умовах, різновікових груп коропа: цьоголіток, племінної молоді, плідників, а також дволіток і триліток.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 3526-97 (ГОСТ 28758-97) Комбікорми гранульовані для риб. Методи визначання водостійкості

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначання токсичності

ДСТУ 3782-98 (ГОСТ 13496.1-98) Комбікорми. Комбікормова сировина. Методи визначання вмісту натрію та хлориду натрію

ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту азоту і сирого протеїну

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вологи)

ГОСТ 13496.6-71 Комбикорм. Метод выделения микроскопических грибов (Комбікорм. Метод виділення мікроскопічних грибів)

ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений (Комбікорми. Методи визначання крупності розмелу і нерозмеленого насіння культурних і дикорослих рослин)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараження шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Методи визначання золи, нерозчинної у соляній кислоті)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту сирого жиру)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкових кількостей пестицидів)

ГОСТ 13496.21-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання лізину і триптофану)

ГОСТ 13496.22-90 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и метионина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання цистіну і метіоніну)

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия (Комбікорми гранульовані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирої золи)

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кальцію)

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту фосфору)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його перероблення, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону Ф-2 і охратоксину А)

ГОСТ 28078-89 Крупка комбикормовая. Технические условия (Крупка комбікормова. Технічні умови)

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости (Комбікорми, сировина гранульовані. Методи визначання крихкості)

ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83) Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии (Корми для тварин. Визначання вмісту кальцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії)

ГОСТ 28902-91 (ИСО 6491-80) Корма для животных. Спектрофотометрический метод определения общего содержания фосфора (Корми для тварин. Спектрофотометричний метод визначання загального вмісту фосфору)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального і фракційного вмісту смітної і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест (Санітарні правила утримання населених пунктів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online