ДСТУ 8863:2019 Установки лифтовые. Требования по безопасной эксплуатации лифтов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ
Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів

ДСТУ 8863:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 15 липня 2019 р. № 208 з 2020-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій та випадків

5 Загальні вимоги щодо безпечності устатковання та будови ліфтів

6 Прийняття ліфта в експлуатацію

7 Облік ліфта

8 Вимоги щодо безпечної експлуатації та технічного обслуговування ліфтів

8.1 Загальні вимоги

8.2 Вимоги щодо експлуатації ліфтів

8.3 Вимоги щодо технічного персоналу

8.4 Вимоги щодо технічного обслуговування ліфтів

8.5 Перелік основних обов’язкових робіт з технічного обслуговування ліфта

9 Вимоги щодо ліфтової аварійної служби (ЛАС)

10 Технічні огляди та експертне обстеження ліфтів

11 Диспетчеризація

12 Розслідування аварій та нещасних випадків

Додаток А (обов’язковий) Акт технічної готовності ліфта

Додаток Б (обов’язковий) Акт прийняття ліфта в експлуатацію

Додаток В (обов’язковий) Реєстраційний журнал ліфта (паспорт)

Додаток Г (довідковий) Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Додаток Д (довідковий) Питання, які може бути внесено до Правил користування ліфтом

Додаток Е (обов'язковий) Типова форма журналу з технічного обслуговування та ремонту ліфта

Додаток Ж (довідковий) Перелік основних заходів безпеки та робіт зі звільнення пасажирів з кабіни ліфта, що зупинився

Бібліографія

ВСТУП

У цьому стандарті визначено правила організації безпечної експлуатації та вимоги щодо введення ліфтів в експлуатацію, їх обліку, експлуатування, технічного обслуговування та переліку основних обов’язкових робіт з технічного обслуговування, проведення технічних оглядів і експертного обстеження та відповідальності за безпечну експлуатацію ліфтів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ
Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів

LIFT INSTALATION
Requirement for safe exploitation of lifts

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпечної експлуатації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, технічного обслуговування, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів та їхніх складових частин.

Цей стандарт поширюється на:

— ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні (далі — ліфти);

— ліфти малі вантажні в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації.

Цей стандарт не поширюється на ліфти, установлені:

а) у шахтах гірничої промисловості;

б) на суднах та інших плавучих спорудах;

в) на літаках та інших апаратах, які літають.

Цей стандарт не поширюється на будову наявних ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7309:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови

ДСТУ 8665:2016 Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій

ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках і спорудах

ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

ДСТУ EN 81-21:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями

ДСТУ EN 81-72:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежників

ДСТУ EN 81-73:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

ДСТУ EN 12385-1:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 12385-3:2017 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 3. Інформація щодо застосування та технічного обслуговування

ДСТУ EN 12385-5:2017 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів

ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V

ДСТУ ISO 4190-5-2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристосування

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

ДСТУ ISO 14798:2010 Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінки та зменшення ризику.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online