ДСТУ ІSО 4190-1-2001 Установка лифтовая (элеваторная). Часть 1. Лифты классов І, ІІ, ІІІ и VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT). С Поправкой (ИУС № 3-2003)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА
(ЕЛЕВАТОРНА)
Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI
(ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5746-83)

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б.Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко, В. Лемешко

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

2.1 Основні

2.2 Класи ліфтів

2.3 Розміри

2.4 Інші характеристики

3 Характеристики ліфта

3.1 Послідовність Ренарда

3.2 Номінальна вантажопідйомність

3.3 Номінальна швидкість

3.4 Вибір класу ліфта

4 Розміри

4.1 Внутрішні розміри кабін

4.2 Внутрішні розміри шахти

4.3 Розміри поверхових площадок

4.4 Розміри машинного приміщення для електричних ліфтів

4.5 Розміри машинного приміщення для гідравлічних ліфтів

4.6 Розташування машинного приміщення

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

Цей стандарт замінює ГОСТ 5746-83, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України та вимогам світового ринку до ліфтів і розглядає такі питання:

— специфічну потребу, доступ і можливості керування ліфтом для людей з фізичними вадами;

— перевезення людей на носилках і ліжках, а також допоміжного медичного обладнання;

— наявність ліфтів для інтенсивного руху у висотних будинках з номінальною швидкістю від 2,5 до 6,0 м/с. Величини номінальної швидкості до 2,5 м/с засновано на послідовності Ренарда;

— покращення використання простору будинків завдяки зменшенню розмірів шахт, де це можливо.

До складу ISO 4190 під загальною назвою «Установка ліфтова (елеваторна)» входять такі частини:

— Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI;

— Частина 2. Ліфти класу IV;

— Частина 3. Ліфти службові класу V;

— Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої;

— Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 4190» замінено на «цей стандарт»;

б) структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

в) до розділу 1 внесено «Національну примітку»;

г) у таблицях 1-3 позначення одиниць фізичних величин перенесено в головку таблиці;

д) у таблиці 1 (виноска а) замінено слова «в деяких державах вимагається» на «дозволено»;

е) у таблицях 2, 3 (виноска а) замінено слова «за умови місця монтажу і національних правил можуть бути» на «за умови місця монтажу дозволяються»;

ж) з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)
Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI

УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)
Часть 1. Лифты классов I, II, III и VI

LIFT (ELEVATOR) INSTALATION
Part 1. Class I, II, III and VI lifts

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні розміри установок пасажирських ліфтів класів і, II, III і VI, зазначених у 2.2.

Ці розміри відповідають вимогам до машин. Також необхідно приймати до уваги національні норми, за якими, у разі потреби, можна збільшувати розміри в деяких окремих випадках.

Національна примітка
Висота дверей кабіни і дверей шахти може бути зменшена до 2000 мм залежно від проекту будинків.

Цей стандарт поширюється на всі нові ліфтові установки, незалежно від системи приводу, з одним входом в кабіну, що установлюють в нових будинках. Там, де можливо, цей стандарт може бути використаний як база для установок в існуючих будинках.

Цей стандарт не поширюється на ліфти зі швидкістю вище 6,0 м/с: для їх установлення необхідна консультація виробника.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

2.1 Основні

2.1.1 кабіна (car)

Частина ліфта, де перевозять пасажирів і/або інші вантажі.

2.1.2 верхній поверх (head room)

Частина шахти, розташована вище верхньої поверхової площадки, що обслуговується кабіною.

2.1.3 поверхова площадка (landing)

Площадка, яка забезпечує доступ до кабіни на кожному поверсі.

2.1.4 машинне приміщення (machine room)

Приміщення, де розташовані привод ліфта і /або його обладнання.

2.1.5 пасажирський ліфт (елеватор) (passenger lift (elevator))

Постійний підіймальний пристрій для обслуговування визначених поверхових площадок, що включає кабіну, розміри і конструкція якої гарантує безпечне перевезення пасажирів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online