ДСТУ 4172:2003 Виноград столовых сортов. Руководство по хранению на холоде (ISO 2168:1974, MOD). С Поправкой

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОГРАД
СТОЛОВИХ СОРТІВ
Настанови щодо зберігання на холоді
(ISO 2168:1974, MOD)

ДСТУ 4172:2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Технічний комітет ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р. с.-г. наук; О. Дернова; В. Косюра, д-р. техн. наук (керівник розробки); Н. Кравченко; А. Модонкаєва, канд. с.-г. наук; Ю. Ольховой

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО У ДІЮ: наказ Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. № 100 з 01.07.2004

3 Стандарт відповідає ISO 2168:1974 Table grapes — Guide to cold storage (Виноград столовий. Настанови щодо зберігання на холоді)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Умови збирання врожаю і холодного зберігання

3.1 Ампелографічні сорти

3.2 Збір врожаю

3.3 Якісні характеристики, необхідні для зберігання

3.4 Дезінфекція

3.5 Зберігання в охолодженому стані

3.6 Метод укладання в тару

4 Оптимальні умови зберігання

4.1 Температура

4.2 Відносна вологість

4.3 Строк зберігання

4.4 Циркуляція повітря

4.5 Рекомендації щодо поводження з виноградом наприкінці холодного зберігання

5 Обробляння, що сприяє збереженню винограду

5.1 Короткострокове окурювання

5.2 Поміщення в тару хімічних елементів, що виділяють сірчистий газ

Додаток А Обмеження щодо застосування цього стандарту

Додаток Б Перелік ампелографічних сортів

Додаток НА Нормативні посилання

Додаток НБ Вимоги до місця зберігання

Додаток НВ Умови складування

Додаток НГ Методи контролювання

Додаток НД Вимоги щодо безпеки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 2168:1974 Table grapes — Guide to cold storage (Виноград столових сортів. Настанови щодо зберігання на холоді).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція».

Стандарт вміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються і позначено іншим шрифтом і заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— перелік міждержавних стандартів (ГОСТ), на які є посилання у цьому стандарті, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОГРАД СТОЛОВИХ СОРТІВ
Настанови щодо зберігання на холоді

ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ
Руководство по хранению на холоде

TABLE GRAPES
Guide to cold storage

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила більш або менш тривалого зберігання в охолодженому стані визначених сортів столового винограду, що походять від Vitis vinifera Linnaeus. Межі використання цього стандарту зазначено в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 2169:1981 Fruits and vegetables — Physicol conditions in cold stores — Definitions and measurement

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2169:1981 Фрукти та овочі. Физичні умови зберігання на холоді. Визначання та вимірювання.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online