ДСТУ 8381:2015 Мясо и мясные продукты. Организация и методы микробиологических исследований

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО ТА М’ЯСНІ ПРОДУКТИ
Організація та методи мікробіологічних
досліджень

ДСТУ 8381:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук (ІПР НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: С. Даниленко, канд. техн. наук; Г. Козловська, канд. вет. наук; Н. Кігель, д-р техн. наук (науковий керівник); І. Панасюк

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2017 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21237-75)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, реактиви та матеріали

5 Методи відбирання проб

6 Загальні вимоги до проведення мікробіологічного аналізування

7 Відбирання проб для контролювання

8 Маркування, транспортування та зберігання проб

9 Готування проб до контролювання

10 Бактеріоскопічне дослідження

11 Методи виявлення аеробних бактерій

12 Виявлення збудників бешихи свиней та лістеріозу

13 Метод виявлення пастерел

14 Виявлення бактерій кокової групи

15 Виявлення бактерій роду сальмонел (Salmonella)

16 Метод виявлення та підрахунку ентеробактерій (Enterobacteriaceae)

17. Метод виявлення ентеропатогенних штамів кишкової палички (E. coli)

18 Виявлення бактерій роду Протея (Proteus)

19 Метод виявлення токсиноутворювальних анаеробів

20 Методи обчислення

21 Вимоги щодо безпеки

22 Вимоги щодо охорони довкілля

23 Вимоги до кваліфікації персоналу лабораторії

24 Протокол дослідження

Додаток А Альтернативні (прискорені) методи дослідження

Додаток Б Перелік рекомендованих мікробіологічних поживних середовищ

Додаток В Характеристика збудників бешихи та лістеріозу

Додаток Г Основні диференційні ознаки мікроорганізмів Pasteurella

Додаток Д Основні диференційні ознаки мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae

Додаток Е Морфологічні та культуральні властивості анаеробів

Додаток Ж Точний інтервал меж для підрахунку колоній

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО ТА М’ЯСНІ ПРОДУКТИ
Організація та методи мікробіологічних досліджень

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
Организация и методы микробиологических исследований

MEAT AND MEAT PRODUCTS
Organization and methods of microbiological testing

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на м'ясо та субпродукти від усіх видів забійної худоби і встановлює методи мікробіологічних досліджень.

1.2 Цей стандарт установлює методи мікробіологічного дослідження, виявлення та визначення мікроорганізмів:

— збудника сибірки (Bacilla anthracis);

— визначення наявності бактерій з роду кишкової палички Е. соІі;

— бактерій роду Salmonella;

— бактерій групи Proteus;

— збудника бешихи свиней (Erysipelothrix insidiosae)]

— бактерій виду Listeria monocytogenes;

— бактерії пастерельозу (Pasteurella multocida і Pasteurella haemolytica);

— коагулазопозитивних коків;

— анаеробних бактерій (патогенні й токсигенні клостридії).

Цей стандарт застосовують для бактеріологічного дослідження м’яса й субпродуктів, яке проводять у всіх випадках, передбачених чинною нормативно-технічною документацією, правилами ветеринарно-санітарної експертизи м’яса й м’ясопродуктів та іншими нормативними актами, а також на вимогу органів, що здійснюють ветеринарний або санітарний нагляд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, IDT)

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3276-95 Посуд господарський емальований. Загальні технічні умови

ДСТУ 3938-99 М’ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні

ДСТУ 7158:2010 М'ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови

ДСТУ 7444:2013 Продукти харчові. Методи виявлення бактерій родів Proteus, Morganella, Providencia

ДСТУ БА.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 21239:2009 Інструменти хірургічні. Ножиці. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 21239-2005, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ДСТУ EN ISO 6887-2:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Підготовка зразків для випробування вихідної суспензії та десяткових розведень для мікробіологічних досліджень. Частина 2. Спеціальні правила для підготовки м’яса і м’ясних продуктів (EN ISO 6887-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 7218:2008 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо мікробіологічних досліджень (ISO 7218:1996/Amd1:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 11133:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування, вироблення, зберігання, випробування культуральних середовищ (EN ISO 11133:2014, IDT)

ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння (ISO 11290-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes.Частина 2. Метод підраховування (ISO 11290-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDT)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення,занулення)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-84 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний з сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия ( Реактиви. Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрій хлористий. Технічні умови).

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідрооксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6006-78 Реактивы. Бутанол-1. Технические условия (Реактиви. Бутанол-1. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия (Реактиви. D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скло предметне для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини та м’яса інших видів забійних тварин і птиці. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытания (Масло імерсійне для мікроскопії. Технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготування проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

СТ СЭВ 4718-84 Мясо и мясные продукты. Термины и определения (М’ясо та м’ясні продукти. Терміни та визначення)

ДНАОП 0.01-1.01-95 (НАПБ А.01.001-95) Правила пожежної безпеки в Україні

ДНАОП 2.1.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСП 9.95-080-2002 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

СанПиН 4630 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СанПиН 42-128-4690 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online