ДСТУ ISO 949-2002 Капуста цветная. Руководство по хранению и транспортировке в условиях охлаждения (ISO 949:1987, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАПУСТА ЦВІТНА
Настанови щодо зберігання
та транспортування в охолодженому стані
(ISO 949:1987, IDT)

ДСТУ ISO 949-2002

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом овочівництва і баштанництва УААН

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 433 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 949:1987 Cauliflowers — Guide to cold storage and refrigerated transport (Капуста цвітна. Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженому стані)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Гарбуз, канд. с.-г. наук (науковий керівник); К. Яковенко, канд. с.-г. наук; С. Даценко; Л. Мельниченко

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Умови збирання та пакування

4 Оптимальні умови зберігання та транспортування

5 Вимоги до транспортування та навантажування

6 Дії в кінці зберігання або перевезення з охолоджуванням

Додаток А Обмеження щодо застосовування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 949:1987 Cauliflowers — Guide to cold storage and refrigerated transport (Капуста цвітна. Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженому стані).

Міжнародний стандарт ISO 949 підготовлений технічним комітетом ISO/TC 34, Сільськогосподарські харчові продукти.

Це друге видання анулює і замінює перше видання ISO 949:1978, обсяг якого було розширено для долучення інформації стосовно транспортування капусти цвітної в охолодженому стані.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт установлює вимоги до якості капусти цвітної, пакування, зберігання та транспортування в охолодженому стані.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів, яке виділено у тексті стандарту рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАПУСТА ЦВІТНА
Настанови щодо зберігання
та транспортування в охолодженому стані

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
Рекомендации по хранению
и транспортированию в охлажденном состоянии

CAULIFLOWERS
Guide to cold storage and refrigerated transport

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує способи одержання умов для успішного зберігання і транспортування в охолодженому стані на далекі відстані капусти цвітної різних сортів, які отримані від Brassica oleracea Linnaeus var. botrytis Linnaeus subvar. cauliflora A. P. Decandodle, призначених для безпосереднього споживання або для промислового перероблення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 2169 Fruits and vegetable — Physical condition in cold stores— Definitions and measurement

ISO 6661 Fresh fruits and vegetable — Arrangement of parallelepipedic packages in land transport vehicles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2169 Фрукти та овочі. Визначання та вимірювання фізичних умов у холодильниках

ISO 6661 Свіжі фрукти та овочі. Організація паралелепіпедних паковань у наземних транспортних засобах

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online