ДСТУ 7621:2014 Продукты белковые растительного происхождения. Жмыхи и шроты. Метод определения содержания влаги и летучих веществ

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Метод визначення вмісту
вологи та летких речовин

ДСТУ 7621:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН)

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; П. Петік, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Радченко; Л. Рубіна; З. Федякіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1485

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13979.1-68)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки під час випробовування

5 Метод визначання вмісту вологи та летких речовин

5.1 Загальні положення

5.2 Засоби вимірювальної техніки, прилади, допоміжні пристрої

5.3 Готування до випробовування

5.4 Методика випробовування

5.5 Опрацювання результатів

5.6 Оформлювання результатів

5.7 Прискорений метод визначання вмісту вологи та летких речовин

Додаток А Відбирання проб білкових продуктів рослинного походження: ізолятів, концентратів тощо

Додаток Б Приклади відбирання проб із партії продукції, яка перевищує 100 одиниць транспортної тари

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на метод визначання масової частки вологи та летких речовин у продуктах білкових рослинного походження, макухах, шротах, гірчичному порошку тощо.

У разі користування цим стандартом доцільно перевіряти чинність нормативних посилань у офіційному виданні «Каталог нормативних документів», який публікується щорічно станом на 1 січня поточного року, та згідно з щомісячними інформаційними покажчиками. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано із заміною, треба користуватися заміненим стандартом. Якщо стандарт, на який зроблено посилання, скасовано без заміни, то пункт, у якому надано посилання на нього, застосовують лише у частині, що не стосується цього посилання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ БІЛКОВІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
МАКУХИ ТА ШРОТИ
Метод визначення вмісту вологи та летких речовин

ПРОДУКТЫ БЕЛКОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖМЫХИ И ШРОТЫ
Метод определения содержания влаги и летучих веществ

PROTEIN PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGINE
OILSEED RESIDUES
The method for determination of water and volatile substance content

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на всі види білкових продуктів рослинного походження: ізоляти, концентрати, борошно, а також макухи, шроти, гірчичний порошок тощо та встановлює метод визначення масової частки вологи і летких речовин.

1.2 Вимоги щодо безпеки під час випробовування викладено в розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ISO 5500:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Відбирання проб (контрольний метод)

ДСТУ ISO 5502:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Готування зразків

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макухи, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

НПАОП 15.4-1.06-97 (ДНАОП 1.8-1.06-97) Правила для олійно-жирового виробництва

ДСН 3.3-6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online