ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукты пищевые нежировые. Определение содержания остатков пестицидов газохроматографическим методом. Часть 1. Общие положения (EN 12393-1:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ НЕЖИРОВІ
Визначання вмісту залишків пестицидів
газохроматографічним методом
Частина 1. Загальні положення
(EN 12393-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-1:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» УкрЦСМ (ТК 122)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Гогоман; Г. Кузнецов; М. Новоженюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 215 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12393-1:1998 Non-fatty foods — Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues — Part 1: General considerations (Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Реактиви

5 Устатковання

6 Порядок проведення випробовувань (методика)

7 Визначання

8 Підтверджувальні випробовування

9 Опрацьовування результатів

10 Протокол випробовувань

Додаток А Очищання розчинників та реактивів

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12393-1:1998 Non-fatty foods — Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues — Part 1: General considerations (Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» УкрЦСМ.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт «замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ НЕЖИРОВІ
Визначання вмісту залишків пестицидів
газохроматографічним методом
Частина 1. Загальні положення

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ НЕЖИРОВЫЕ
Определение содержания остатков пестицидов
газохроматографическим методом
Часть 1. Общие положения

NON-FATTY FOODS
Multiresidue methods for the gas chromatographic
determination of pesticide residues
Part 1. General considerations

Чинний від 2004-07-01

ПЕРЕДМОВА

Стандарт EN 12393 «Продукти харчові нежирові — Визначання вмісту залишків пестицидів газохромотографічним методом» складається з трьох частин:

— Частина 1. Загальні положення — забезпечує загальний розгляд реактивів, обладнання, газової хроматографії тощо стосовно кожного з обраних аналітичних методів;

— Частина 2. Методи екстрагування та очищання — присвячена розгляданню методів від L до Р для виділяння та очищання за допомогою таких методів, як рідинно-рідинне розподіляння, адсорбційна хроматографія чи колонкова гель-проникаюча хроматографія тощо;

— Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробовування — наводить деякі рекомендовані способи якісних та кількісних вимірювань залишків, а також підтвердження отриманих результатів.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює основні методи визначання залишкових кількостей пестицидів в нежирових харчових продуктах.

Кожен з методів випробовування, які викладено у цьому стандарті, є придатний для ідентифікування та кількісного визначання певного кола тих галогенорганічних, фосфорорганічних, а також азотвмісних пестицидів, які трапляються як залишкові у продуктах харчування рослинного походження.

У цьому стандарті охоплено методи випробовувань, що стали результатом міжлабораторних досліджень та (або) вже прийняті в усій Європі, а саме:

— метод L: екстрагування ацетоном, рідинно-рідинне розподіляння за допомогою дихлорметану та очищання на силікогелевій/вугільній колонці [1];

— метод М: екстрагування ацетоном та рідинно-рідинне розподіляння за допомогою дихлорметану/петролейного ефіру; якщо необхідно, очищання на Florisil ® [2, 3,4];

— метод N: екстрагування ацетоном, рідинно-рідинного розподіляння за допомогою дихлорметану та очищання методом гель-проникаючої хроматографії і хроматографії на силікагелі [5];

— метод О: екстрагування ацетоном, рідинно-рідинне розподіляння за допомогою петролейного ефіру та очищання на колонці з Florisil ® [6];

— метод Р: виділяння фосфорорганічних сполук за допомогою етилацетату та, якщо це необхідно, очищання методом гель-проникаючої хроматографії [7].

Для кожного з п’яти вищезазначених методів від L до Р наведено можливість їх застосування для випробовувань залишків галогенорганічних, фосфорорганічних і азотвмісних пестицидів.

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 12393-2 Non-fatty foods — Multiresidue methods for the gas chromotographic determination of pesticide residues — Part 2: Methods for extraction and clean-up

EN 12393-3 Non-fatty foods — Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues — Part 3: Determination and confirmation tests

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12393-2 Нежирові харчові продукти. Методи багатозалишкового випробовування для газохроматографічного визначання залишкових кількостей пестицидів. Частина 2. Методи екстрагування та очищання

EN 12393-3 Нежирові харчові продукти. Методи багатозалишкового випробовування для газохроматографічного визначання залишкових кількостей пестицидів. Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробовування

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online