ДСТУ 7022:2009 Крыжовник свежий. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АҐРУС СВІЖИЙ
Технічні умови

ДСТУ 7022:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: П. Кондратенко, д-р с.-г. наук, академік УААН (науковий керівник); Л. Левчук; О. Лушпіган; Л. Шевчук, канд. с.-г. наук; В. Юрченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 травня 2009 р. № 193

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6830-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища

7 Методи контролювання

8 Пакування

9 Маркування

10 Транспортування та зберігання

11 Гарантії постачальника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АҐРУС СВІЖИЙ
Технічні умови

КРЫЖОВНИК СВЕЖИЙ
Технические условия

FRESH HUCKLEBERRIES
Technical conditions

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі плоди аґрусу всіх помологічних сортів (Grossularia reclinata), які заготовляють і реалізують у торговельній мережі та використовують для промислового переробляння.

Вимоги до якості плодів аґрусу викладено у розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 3745-ХІІ

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення (EN 12393-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищення (EN 12393-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробовування EN 12393-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб (ISO 874:1980, IDT)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбціі (ISO 6561:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6633:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту миш’яку спектрометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбомату (ISO 6634:1982, IDT)

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту цинку Частина 2. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 6636-2:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону (ISO 6636-3:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6637:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту міді спектрометричним методом полуменевої атомної абсорбції (ISO 7952:1994, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини та деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online