ДСТУ EN 12823-2:2006 Продукты пищевые. Определение содержания витамина А методом жидкостной хроматографии высокораздельной способности. Часть 2. Определение содержания b-каротина (EN 12823-2:2000, IDT). С поп...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Визначення вмісту вітаміну А
методом рідинної хроматографії
високороздільної здатності
Частина 2. Визначення вмісту (β-каротину
(EN 12823-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 12823-2:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Центральна виробничо-технологічна лабораторія Укрхлібпрому (ЦВТЛ Укрхлібпрому)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Гуленко; Л. Абрамова; Л. Деркач; Л. Животкевич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179 з 2007-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 12823-2:2006 ідентичний з EN 12823-2:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurement of β-carotene (Продукти харчові. Визначання вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 2. Визначання вмісту β-каротину) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Обладнання

6 Відбирання проб

7 Методика

8 Обчислення

9 Точність

10 Протокол випробування

Додаток А Приклад РХВЗ-хроматограми

Додаток В Точність даних

Додаток С Альтернативні РХВЗ-системи

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12823-2:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurement of β-carotene (Продукти харчові. Визначання вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 2. Визначання вмісту β-каротину).

Базова організація зі стандартизації, відповідальна за цей стандарт, - Центральна виробничо-технологічна лабораторія Укрхлібпрому (ЦВТЛ Укрхлібпрому).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»:

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» - оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

- у розділі 1 «Сфера застосування» і у додатку С наведено «Національні примітки» та у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», які у тексті стандарту виділено рамкою;

- одиниці об’єму рідини мікролітри (мкл), мілілітри (мл) і літри (л) замінено на кубічні міліметри (мм3), кубічні сантиметри (см3) і кубічні дециметри (дм3) згідно з вимогами Міжнародної системи одиниць SI;

- виправлено помилки оригіналу у 5.4, 7.2.1, 7.2.3;

- національний додаток подано як довідковий для користувачів.

EN 12823-2:2000 розробив Технічний комітет CEN/TC 275 «Випробування харчових продуктів. Споріднені методи».

Додатки А, В, С, D цього стандарту - лише довідкові.

EN ISO 3696 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT); EN ISO 5555 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 5555-2003 Жири тваринні і рослинні олії. Відбирання проб (ISO 5555:1991, IDT); EN 12823-1:2000 впроваджено в Україні як ДСТУ EN 12823-1:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу (EN 12823-1:2000, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Визначення вмісту вітаміну А
методом рідинної хроматографії
високороздільної здатності
Частина 2. Визначення вмісту β-каротину

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Определение содержания витамина А
методом жидкостной хроматографии
высокораздельной способности
Часть 2. Определение β-каротина

FOODSTUFFS
Determination of vitamin A
by high performance liquid chromatography
Part 2. Measurement of β-carotene

Чинний від 2007-10-01

ВСТУП

Оскільки цей стандарт стосується визначання загальної кількості β-каротину у харчових продуктах, то посилання зроблено на літературу [1], [2] з питань обчислення та вираження вмісту β-каротину як еквівалента вітаміну А.

Активність вітаміну А можна обчислити за даними, отриманими стосовно β-каротину з урахуванням відповідних поправок щодо чинників.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання загальної кількості β-каротину у харчових продуктах методом рідинної хроматографії високороздільної здатності (далі - РХВЗ).

Національна примітка

Цей стандарт застосовують у експортно-імпортних операціях та під час проведення науково-дослідних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки у тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатись до останнього видання відповідної публікації.

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Animal and vegetable fats and oils - Sampling (ISO 5555:1991)

EN 12823-1:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 1: Measurement of all-trans-retinol and 13-cis-retinol.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696 Вода для проведення лабораторних аналізів. Специфікація і випробовувальні методи (ISO 3696:1987)

EN ISO 5555 Тваринні і рослинні жири та олії. Відбирання проб (ISO 5555:1991)

EN 12823-1:2000 Продукти харчові. Визначання вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і 13-цис-ретинолу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online