ДСТУ EN 351-1:2004 Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1. Классификация проницаемости и удержания защитного средства (EN 351-1:1995, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стійкість деревини та виробів з деревини
СУЦІЛЬНА ДЕРЕВИНА,
ПРОСОЧЕНА ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ
Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності
захисного засобу
(EN 351-1:1995, IDТ)

ДСТУ EN 351-1:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації лісових ресурсів (ТК 18 «Лісові ресурси»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Гільченко; І. Дерев’янко, канд. техн. наук; В. Зінченко; С. Кривов’язий; Н. Кручко; А. Миронюк; В. Немилостива; Ю. Чорнобров; І. Шурута

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 червня 2004 р. № 102 з 2005-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 1: Classification of preservative penetration and retention (Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вихідні матеріали

5 Суцільна деревина, просочена захисним засобом

6 Класифікування за просочністю

7 Виробниче контролювання продукції

8 Маркування

Додаток А Настанова щодо вибирання певного просочування

Додаток В Приклад форми маркування

Додаток С Бібліографія

Додаток НА Перелік ДСТУ, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в EN 351-1:1995

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 1: Classification of preservative penetration and retention (Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 18 «Лісові ресурси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина EN 351» замінено на «цей стандарт»;

— у кінці розділу 2 та додатку С наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у додатку В вираз «згідно з EN 351-1:1995» замінено на вираз «згідно з ДСТУ 351-1» у зв’язку з тим, що в Україні чинний ДСТУ 351-1, який згармонізований з EN 351-1.

Перелік ДСТУ, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в EN 351-1:1995, наведено в додатку НА.

ВСТУП

Цей стандарт дозволяє структурам, що оголошують тендер або використовують суцільну деревину, вибрати метод просочування деревини захисними засобами, з урахуванням передбачуваного застосовування або вимог різного регіонального або традиційного практичного досвіду у Європі, з урахуванням класів небезпеки біологічного ураження, якому піддається суцільна деревина (див. EN 335-1). Крім того, він є основою для визначання способів обробляння лісоматеріалів, передбачених європейськими стандартами.

Залежно від виду просочування захисними засобами деревини, оцінювання терміну експлуатування не проводили, оскільки воно залежить від кліматичних умов застосовування деревини.

Пряме перевіряння результатів просочування деревини, наприклад випробовування на відкритому повітрі або біологічні випробовування, неможливе, тому що для цієї мети відсутні європейські стандарти. Тому для визначання якості просочування визначають проникність і утримувальність захисного засобу в просоченій деревині. Значення проникності й утримувальності визначають за допомогою дослідження біологічно активної речовини (речовин) у просоченій деревині.

З урахуванням природної стійкості деревини у певних класах небезпеки просочування захисними засобами окремих порід деревини не застосовують (див. EN 350-2 і EN 460). Відповідні характеристики засобів захисту деревини встановлені в EN 599-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
СУЦІЛЬНА ДЕРЕВИНА, ПРОСОЧЕНА ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ
Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності
захисного засобу

СТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ПРОПИТАННАЯ ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ
Часть 1. Классификация проницаемости и удержания
защитного средства

DURABILITY OF WOOD AND WOOD BASED PRODUCTS
PRESERVATIVE-TREATED SOLID WOOD
Part 1. Classification of preservative penetration and retention

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює класифікацію просочування деревини захисним засобом за умов проникності цього засобу і дає настанови щодо класифікації його утримувальності. Класифікація є основою для визначання методів просочування захисним засобом спеціально виготовленої продукції.

Цей стандарт містить положення з виробничого контролювання продукції та маркування.

Цей стандарт застосовується під час просочування захисними засобами суцільної деревини, охоплюючи клеєну деревину, що її використовують у визначених сферах згідно з класами небезпеки за EN 335-1.

Цей стандарт не поширюється на захист деревини від дереворуйнівних грибів, комах і морських деревоточців.

У цьому стандарті не враховуються властивості просоченої деревини, такі як запах, корозійність захисного засобу, сумісність з іншими матеріалами, а також вимоги щодо здоров’я, безпеки і довкілля.

Цей стандарт не поширюється на деревину, оброблену препаратами, призначеними для запобігання ураженню заболонними грибними забарвленнями і комахами свіжозрубаної деревини або усунення ураження грибами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 335-1:1992 Durability of wood and wood-based products — Definition of hazard classes of biological attack — Part 1: General

EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products — Natural durability of solid wood — Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe

prEN 351-2 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood

prEN 599-1 Durability of wood and wood-based products — Performance of preventive wood preservatives as delermined by biological tests — Part 1: Specification according to hazard class

EN 29002:1987 Quality systems — Model for quality assurance in production and installation

ISO 2859-1:1989 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 335-1:1992 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 1. Загальні положення

EN 350-2:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочності окремих порід деревини, що мають значення в Європі

prEN 351-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 2. Настанови щодо відбирання проб для аналізування

prEN 599-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Характеристики засобів для захисту деревини за результатами біологічних випробовувань. Частина 1. Технічні характеристики згідно з класами небезпеки

EN 29002:1987 Системи забезпечення якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва і монтажу

ISO 2859-1:1989 Методи відбирання проб для контролювання за альтернативною ознакою. Частина 1. Схеми вибіркового контролю за приймальним рівнем дефектності (AGL) для послідовного контролювання партій

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online