ДСТУ 4988:2008 Зерно, зернобобовые и продукты их переработки. Определение содержания зеараленона методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ
ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ

Визначення вмісту зеараленону методом
рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4988:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ: Т. Дубінченко, В. Загурський; С. Олійнічук, д-р техн, наук; І. Писарева, канд. хім. наук; Є. Писарев, канд. хім. наук (науковий керівник); Г. Тємєртєй

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 травня 2008 р. № 154

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Метод вимірювання

6 Вимоги щодо безпеки  

7 Готування до вимірювання

8 Визначання вмісту зеараленону в зерні, зернобобових та продуктах їх перероблення

9 Обробляння результатів вимірювання

10 Оформлювання результатів вимірювання

11 Контролювання похибки та якості результатів вимірювання

Додаток А Фізико-хімічні характеристики зеараленону

Додаток Б Процедура оцінювання придатності силікагелю

Додаток В Параметри хроматографування (приклад)

Додаток Г Параметри іонізування, детектування, хроматограма та мас-спектр (приклад)

Додаток Д Форма протоколу випробування

Додаток Е Код продукції (код ДКПП)

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Визначення вмісту зеараленону методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ЗЕРНО, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Определение содержания зеараленона методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии

CEREALS, LEGUMINOUS AND PROCESSED PRODUCTS
Method for determination of Zearalenone by liquid chromatomass-spectrometry

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online