ДСТУ 8186:2015 Корма для животных. Соя полножирная экструдированная с влажного консервированного зерна. Технични условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Корми для тварин
СОЯ ПОВНОЖИРОВА
ЕКСТРУДОВАНА ІЗ ВОЛОГОГО
КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕРНА
Технічні умови

ДСТУ 8186:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут кормів Національної академії аграрних наук, «Українська асоціація виробників і переробників сої»

РОЗРОБНИКИ: І. Величко, канд. с.-г. наук; М. Кулик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); А. Заєць, канд. с.-г. наук; Ю. Обертюх, канд. с.-г. наук; А. Овсієнко, канд. с.-г. наук; В. Петриненко, д-р с.-г. наук; А. Пилипченко; В. Сонець; О. Стасюк, канд. с.-г. наук; В. Тимченко, канд. екон. наук; В. Хіміч, канд. с.-г. наук; О. Хіміч, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації' та якості» (ЦП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. №61 3 2017-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування і зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
СОЯ ПОВНОЖИРОВА ЕКСТРУДОВАНА
ІЗ ВОЛОГОГО КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕРНА

Технічні умови
ANIMAL FEEDING STUFFS
SOYA FULL FATTY EXTRUDED
FROM A DAMP GRAIN TINNED
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сою повножирову екструдовану із вологого консервованого зерна (далі — соя повножирова екструдована) і встановлює вимоги до неї.

1.2 Сою повножирову екструдовану призначено для годівлі сільськогосподарських тварин, виробництва комбікормів, а також для експорту.

1.3 Вимоги щодо безпеки під час виготовлення продукції та охорони довкілля викладено в розділах 5, 6 та 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 4250-2003 Продукти з меленого зерна. Визначення кислотності жирів

ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови

ДСТУ 4987:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту Т-2 токсину методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4988:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту зеараленону методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4990:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту афпатоксинів Ві, Вг, С-,, 0>2 методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 4991:2008 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту охратоксину А методом рідинної хроматомас-спектрометрії

ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць) (ГОСТ 12.2.061-81 IDT)

ДСТУ ГОСТ 15846-2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 28666.3:2009 (ИСО 6639-3-86) Зернобобовые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод (Зернові та бобові. Визначання прихованої зараженості комахами. Частина 3. Контрольний метод) (ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639-3-86), IDT)

ДСТУ ГОСТ 29144:2009 (ИСО 711-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) (Зерно та зернопродукти. Визначання вологості (базовий контрольний метод) (ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку) (ГОСТ 31262-2004, IDT)

ДСТУ EN 765:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з поліолефінового тканого матеріалу, крім поліпропіленового (EN 765:1994, IDT)

ДСТУ EN 766:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки джутові (EN 766:1994, IDT)

ДСТУ EN 767:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з джуто-поліолефінового тканого матеріалу (EN 767:1994, IDT)

ДСТУ EN 768:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з бавовняної тканини з вкладкою (EN 768:1994, IDT)

ДСТУ EN 769:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки з бавовняно-поліолефінового тканого матеріалу (EN 769:1994, IDT)

ДСТУ EN 770:2005 Мішки для транспортування продовольства. Мішки паперові (EN 770:1994, IDT)

ДСТУ EN 1086:2005 Мішки для транспортування продовольства. Рекомендації щодо вибору типу мішка та вкладки залежно від продукції, що підлягає пакуванню (EN 1086:1995, IDT)

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

ДСТУ ISO 605:2007 Бобові. Визначення домішок, сторонніх запахів, шкідників, розміру, біологічного виду та сортової належності. Контрольні методи (ISO 605:1991, IDT)

ДСТУ ISO 2164:2007 Бобові. Визначення вмісту глікозидів синильної кислоти (ISO 2164:1975, IDT)

ДСТУ ISO 4833:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури ЗО °С (ISO 4833:2003, IDT)

ДСТУ ISO 5506:2003 Продукти з бобів сої. Визначання активності уреази (ISO 5506:1988, IDT)

ДСТУ ISO 5510:2003 Корми для тварин Визначення вмісту доступного лізину (ISO 5510:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом ІСєльдаля (ISO 5983:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5984:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи (ISO 5984:2002, IDT)

ДСТУ ISO 5985:2004 Корм для тварин. Визначення вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті (ISO 5985:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6322-1:2004 Зберігання зернових і бобових. Частина 1. Основні положення (ISO 6322-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6322-2:2004 Зберігання зернових і бобових. Частина 2. Практичні рекомендації (ISO 6322-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6322-3:2004 Зберігання зернових і бобових. Частина 3. Захист від шкідників (ISO 6322-3:1989, IDT)

ДСТУ ISO 6490-1:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту кальцію. Частина 1. Титрометричний метод (ISO 6490-1:1985, IDT)

ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний метод (ISO 6491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6492:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту жиру (ISO 6492:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та інших летких речовин (ISO 6496:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6497:2005 Корми для тварин. Методи відбирання проб (ISO 6497:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6498:2006 Корми для тварин. Готування проб для дослідження (ISO 6498:1998)

ДСТУ ISO 6579:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp. (ISO 6579:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6644:2008 Зернові та продукти їх помелу. Автоматичне відбирання проб механічними засобами (ISO 6644:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1 (ISO 6651:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування(ЮО 6865:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6866:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту загального та вільного госиполу (ISO 6866:1985, IDT)

ДСТУ ISO 6870:2006 Корми для тварин. Метод визначення зеарапенону (ISO 6870:1985, IDT)

ДСТУ ISO 6888-1:2003 М ікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод відрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інш их видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод відрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод з використанням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовищ а (ISO 6888-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7302:2003 Зерно і зернові продукти. Визначення загального вмісту жиру (ISO 7302:1982, IDT)

ДСТУ ISO 7937:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення Clostridium Perfringes. Техніка відрахування колоній (ISO 7937:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7954:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка відрахування колоній, культивованих за температури 25 °С (ISO 7954:1987, IDT)

ДСТУ ISO 10273:2007 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення умовно патогенних Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003, IDT)

ДСТУ IS0 13903:2009 Корми для тварин. Метод визначення вмісту амінокислот (IS0 13903:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хром атограф ії (ISO 14181:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14182:2006 Корми для тварин. Визначення залишків фосфорорганічних пестицидів методом газової хроматографії (ISO 14182:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14718:2006 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1 методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 14718:1998, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005 -88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-7 5 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности (ССБП. Машини і технологічне устатковання для тваринництва і кормовиробництва. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83 ) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета (Зерно. Методи визначання запаху і кольору)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Метод визначання золи, нерозчинної в соляній кислоті)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту сирого жиру)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 13496.21-87 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана (Корми, комбікорм и, комбікормова сировина. Методи визначання лізину і триптофану)

ГОСТ 13496.22-90 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и метионина (Корми, комбікорм и, комбікормова сировина. Метод визначання цистину і метіоніну)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями (Зерно. Методи визначання зараженості та пошкодженості шкідниками)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 2626-95 Корма, комбикорма, комбикорм овое сырье. Методы определения сырой золы (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирої золи)

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция (Корми, комбікорми, ком бікормова сировина. Методи визначання кальцію )

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту фосфору)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю )

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно кормове, продукти його перероблення, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф -2) й охратоксину А)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального і фракційного вмісту смітної та зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою ; вмісту металомагнітної домішки)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

 

 


Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online