ДСТУ 7702:2015 Мука гречневая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ГРЕЧАНЕ
Технічні умови

ДСТУ 7702:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Уманський національний університет садівництва РОЗРОБНИКИ: В. Ільчук (науковий керівник), Н. Осокіна, П. Кравчук, Н. Желєзова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Марковання

8 Паковання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Правила транспортування та зберігання

12 Гарантії виробника

Додаток А Харчова та енергетична цінність 100 г борошна гречаного

Додаток Б Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ГРЕЧАНЕ
Технічні умови

МУКА ГРЕЧНЕВАЯ
Технические условия

BUCKWHEAT FLOUR
Technical conditions

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на борошно гречане, призначене для промислового переробляння в хлібобулочній, кондитерській, харчоконцентратній галузях харчової промисловості та для реалізації в торговельній мережі для харчових цілей.

Вимоги щодо безпечності продукції, процесу виробництва, охорони довкілля викладено у розділах 5, 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення

ДСТУ 4524:2006 Гречка. Технічні умови

ДСТУ 5020-2008 Концентрати харчові. Методи визначення домішок, зараженості шкідниками зерна

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7349:2013 Концентрати харчові. Методи визначання кислотності

ДСТУ Крупа гречана. Технічні умови

ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Відбирання проб (ISO 13690:1999, IDT)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия (Тканини для сит із шовкових і синтетичних ниток. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия (Крупа гречана. Технічні умови)

ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Метод определения влажности (Борошно і висівки. Метод визначання вологості)

ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия (Пакети з паперу для сипкої продукції. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні і лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначання якості пакування, маси нетто, об’ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту і крупності помелу)

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии (Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання і оцінювання дисперсності суспензії)

ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влажности (Концентрати харчові. Методи визначання вологи)

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия (Мішки тканинні продуктові. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси (Борошно, крупа і висівки. Метод визначення металомагнітної домішки)

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированых материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26791-89 Продукти переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукти перероблення зерна. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности (Зерно, крупа, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Метод визначання кислотності)

ГОСТ 27558-87 Мука и отруби. Метод определения цвета, запаха, вкуса и хруста (Борошно та висівки. Метод визначання кольору, запаху, смаку і хрусту)

ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов (Борошно і висівки. Метод визначання зараженості та забрудненості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 27560-87 Мука и отруби. Метод определения крупности (Борошно і висівки. Метод визначання крупності)

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб (Борошно і висівки. Приймання і методи відбирання проб)

ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в продуктах харчування та питній воді, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 03.05.06 № 256

МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів)

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні умови щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених пунктів)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах