ГН 6.6.1.1-130-2006 Государственные гигиенические нормативы Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питьевой воде

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 3 травня 2006 р. N 256

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2006 р. за N 845/12719

Державні гігієнічні нормативи
"ДОПУСТИМІ РІВНІ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ 137Cs та 90Sr У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТНІЙ ВОДІ"

ГН 6.6.1.1-130-2006

 

1. Загальні положення

1.1. Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді" (далі - Нормативи) встановлені виходячи з того, що вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді повинен забезпечити неперевищення прийнятої границі річної ефективної дози внутрішнього опромінення 1мЗв. При цьому опромінення за рахунок надходження інших техногенних та природних радіонуклідів не враховується.

1.2. Нормативи запроваджуються з метою подальшого зниження дози внутрішнього опромінення населення України шляхом обмеження надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції створення і дотримання виробниками необхідних умов для одержання чистої продукції на радіоактивно забруднених територіях.

1.3. Нормативи встановлюють гігієнічні нормативи вмісту 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді, а також вимоги з дотримання вказаних допустимих рівнів під час виготовлення, імпорту, експорту та обігу харчових продуктів.

1.4. Нормативи обов'язкові для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з виготовленням, імпортом, експортом та обігом харчових продуктів, наданням послуг у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, у сфері гуртової торгівлі та ресторанного господарства, громадського харчування.

1.5. Контроль за дотриманням Нормативів покладається на заклади державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

1.6. Вимоги Нормативів повинні виконуватися під час розробки нормативних та технічних документів, що регламентують виготовлення, імпорт, експорт та обіг продуктів харчування.

1.7. У документі терміни вживаються в такому значенні:

абсолютна похибка (вимірювання) - різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини (ДСТУ 2681-94, пункт 5.2);

абсолютна похибка засобу вимірювання - різниця між показом засобу вимірювання та істинним значенням вимірюваної величини за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобів вимірювань з об'єктом вимірювання (ДСТУ 2681-94, пункт 7.17);

активність

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах