ДСТУ ISO 5565-2:2007 Ваниль [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames]. Часть 2. Методы испытаний (ISO 5565-2:1999, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНІЛЬ
[VANILLA FRAGRANS
(SALISBURY) AMES]
Частина 2. Методи випробування
(ISO 5565-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 5565-2:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152) спільно з Закритим акціонерним товариством «Укркондитер»

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Кожанов, С. Бут, Г. Зікій

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 березня 2007 р. № 71 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5565-2:1999 Vanilla [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] — Part 2: Test methods (Ваніль [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames], Частина 2. Методи випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи випробовування

5 Звіт про випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5565-2:1999 Vanilla [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] — Part 2: Test methods (Ваніль [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames]. Частина 2. Методи випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 внесено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— одиниці об’єму «мл» та «л» замінено на «см3» та «дм3» згідно з вимогами Міжнародної системи одиниць SI;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНІЛЬ
[VANILLA FRAGRANS (SALISBURY) AMES]
Частина 2. Методи випробування

ВАНИЛЬ
[VANILLA FRAGRANS (SALISBURY) AMES]
Часть 2. Методы испытаний

VANILLA
[VANILLA FRAGRANS (SALISBURY) AMES]
Part 2. Test methods

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина ISO 5565 описує методи аналізування ванілі, яка належить до виду Vanilla fragrans (Salisbury) Ames або Vanilla planifolia Andrews.

Цю частину ISO 5565 застосовують до ванілі у стручках, різаної нетарованої, а також до ванільного порошку. Її не застосовують до екстрактів ванілі.

У цій частині описано три методи випробовування ванілі:

а) визначання вмісту вологи у стручках ванілі та у ванільному порошку (4.1);

b) визначання ваніліну, ванільного порошку, 4-гідроксибензальдегіду та 4-гідроксибензойної кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії (4.2);

с) визначання вмісту ваніліну ультрафіолетовим спектрометричним методом (4.3).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Ця частина ISO 5565 містить посилання на стандарт:

ISO 1042 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1042 Посуд лабораторний скляний. Мірні колби з однією позначкою (Чинний ДСТУ ISO 1042:2005 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online