ДСТУ ISO 21415-2:2009 Пшеница и пшеничная мука. Содержание клейковины. Часть 2. Определение сырой клейковины механическим способом (ISO 21415-2:2006, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ І ПШЕНИЧНЕ БОРОШНО
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ
Частина 2. Визначання сирої клейковини
механічним способом
(ISO 21415-2:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 21415-2:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України спільно з Технічним комітетом зі стандартизації ТК 41 «Зернові культури та продукти їх переробки»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гунько, канд. техн. наук (науковий керівник): А. Бобер, канд. с.-г. наук; Л. Скалецька, канд. с.-г. наук; Л. Мацейко, канд. с.-г. наук; О. Завадська, канд. с.-г. наук; В. Войцехівський, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 грудня 2009 р. № 448 з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 21415-2:2006 Wheat and wheat flour — Gluten content — Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 2. Визначання сирої клейковини механічним способом)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ 4253:2003 та зі скасуванням ГОСТ 28796-90 (ИСО 5531-78)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип визначання

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування дослідного зразка

9 Випробовування

9.1 Загальні положення

9.2 Випробувальна частина

9.3 Готування тіста

9.4 Відмивання тіста

9.5 Видалення надлишкової води та зважування сирої клейковини

9.6 Кількість визначань

10 Обчислення та подання результатів

11 Точність

11.1 Міжлабораторні випробовування

11.2 Повторність

11.3 Відтворність

12 Протокол випробування

Додаток А Камера відмивання і тістомісилка Glutomatic та центрифуга

Додаток В Готування грубого помелу пшениці

Додаток С Результати міжлабораторних випробувань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 21415-2:2006 Wheat and wheat flour — Gluten content — Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 2. Визначання сирої клейковини механічним способом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 41 «Зернові культури та продукти їх переробки».

Стандарт містить вимоги, які відповідають вимогам національної стандартизації України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця частина ISO 21415» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» з міжнародного стандарту;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— одиниці об’єму «мл» та «л» замінено відповідно на «см3» та «дм3» (система SI) згідно ДСТУ 3651.1-97.

ВСТУП

Альтернативні методи, зазначені в цьому стандарті і в ISO 21415-1, щодо відокремлення сирої клейковини (тобто відмивання руками та механічне відмивання) не завжди дають еквівалентні результати. Причина полягає в тому, що для повного формування структури клейковини необхідно проводити відлежування тіста. Тому результат, отриманий ручним відмиванням, зазвичай вищий, ніж отриманий механічним відмиванням, головним чином для пшениці, яка має високий вміст клейковини. Отже, під час подання результатів необхідно завжди вказувати спосіб відмивання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПШЕНИЦЯ І ПШЕНИЧНЕ БОРОШНО
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ
Частина 2. Визначання сирої клейковини механічним способом

ПШЕНИЦА И ПШЕНИЧНАЯ МУКА
СОДЕРЖАНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ
Часть 2. Определение сырой клейковины механическим способом

WHEAT AND WHEAT FLOUR
GLUTEN CONTENT
Part 2. Determination of wet gluten by mechanical means

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначений для визначання вмісту сирої клейковини із борошна пшениці (Triticum aestivum L. і Triticum durum Desf.) механічним методом. Цей метод безпосередньо застосовують до борошна пшеничного. Його також застосовують до крупів манних і грубого помелу пшениці, якщо розмір їх часток відповідає специфікації, наведеній у таблиці В.1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні документи, на які є посилання, обов’язкові для застосування в цьому стандарті. Для датованих посилань застосовують тільки процитоване видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посилаються (охоплюючи будь-які виправлення).

ISO 712 Cereals and cereal products. Determination of moisture content. Routine reference method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 712 Зерно і зернопродукти. Визначання вмісту вологи. Стандартний метод визначання.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online