МР В.2.3-37641918-905:2019 Методические рекомендации по проектированию нежесткой дорожной одежды под расчетную нагрузку группы А1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
(ХНАДУ)

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного
агентства автомобільних доріг України
Протокол від "___" ___20___р. №___

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від "____"___20___р. №___

Методичні рекомендації з проектування нежорсткого 
дорожнього одягу під розрахункове навантаження
групи А1

МР В.2.3-37641918-905:2019

Київ 
2019

ПЕРЕДМОВА

Ці Методичні рекомендації встановлюють порядок визначення потрібного модуля пружності нежорсткого дорожнього одягу на розрахункове навантаження групи А1 на основі прогнозування рівності покриття і динамічного навантаження дорожнього одягу та проектування нежорсткого дорожнього одягу.

Розроблено згідно з тематичним планом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2018 рік п. пл. 95. Схвалено Науковою радою Державного агентства автомобільних доріг України. Протокол від 17.01.2018 № 1.

За договором від «16» травня 2018 р. № 67/37-26-18, номер державної реєстрації № 0118U000695.

Розробники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет: канд. техн. наук (науковий керівник) В. Ряпухін; д-р техн. наук (відповідальний виконавець) А. Батракова; канд. техн. наук Є. Дорожко; Г. Саркісян; Е. Захарова.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Розрахунки дорожнього одягу за граничними станами

Додаток А (обов’язковий). Приклад розрахунку нежорсткого дорожнього одягу

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці методичні рекомендації призначені для використання спеціалістами організацій незалежно від форм власності при проектуванні нежорсткого дорожнього одягу на автомобільних дорогах загального користування на розрахункове навантаження А1 –– (130 кН).

1.2 Ці методичні рекомендації застосовуються в розвиток і на додаток до розділу 6 ГБН В.2.3-37641918-559.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних рекомендаціях наведено посилання на такі документи:

1. Закон України Про автомобільні дороги. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст. 556 (Із змінами, внесеними згідно із Законами).

2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.

3 ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

4. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування.

5. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять.

6. ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу.

7. СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві.

8. АД А.2.4-37641918-004:2016 Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг І –– ІІ категорій на навантаження 130 кН.

9. М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online