ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобильные дороги. Дорожная одежда нежесткая. Проектирование

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги

ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКИЙ

Проектування

ГБН В.2.3-37641918-559:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство інфраструктури України
2019

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Національний транспортний університет (НТУ) Міністерства освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Міністерства освіти і науки України

РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий, канд. екон. наук; В. Вирожемський канд. техн. наук (керівник розробки); С. Головко, канд. техн. наук; К. Краюшкіна, канд. техн. наук; В. Нагайчук, канд. техн. наук; Т. Терещенко, канд. хім. наук (ДП «ДерждорНДІ»); І. Гамеляк, докт. техн. наук; В. Мозговий, докт. техн. наук; Д. Павлюк, докт. техн. наук, (НТУ); А. Батракова, докт. техн. наук; В. Жданюк, докт. техн. наук; В. Золотарьов, докт. техн. наук; В. Ряпухін, канд. техн. наук (ХНАДУ)

ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України

ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України, лист від 20.12.2018 №7/16.3/15095-18

ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України, наказ в ід 22.02.2019 №120

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з «01» червня 2019 р.

НА ЗАМІНУ ВБН В.2.3-218-186-2004

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Конструювання нежорсткого дорожнього одягу

6 Розрахунок на міцність

6.1 Загальні положення

6.2 Розрахункові навантаження та інтенсивність руху

6.3 Розрахунок дорожнього одягу за допустимим пружним прогином

6.4 Розрахунок за умовою зсувостійкості ґрунтової основи та шарів із незв’язних матеріалів

6.5 Розрахунок монолітних шарів на розтяг при згині

7 Розрахунок на морозостійкість

8 Розрахунок на дренування

8.1 Загальні положення

8.2 Розрахунок дренувального шару, що працює за принципом поглинання

8.3 Розрахунок дренувального шару, що працює за принципом осушення

8.4 Гідроізолювальні і капіляропереривальні прошарки

Додаток А (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

ГБН В.2.3-37641918-559 застосовують у розвиток до ДБН В.2.3-4 і призначені для проектувальників при розробленні проектної документації та експертів при проведенні експертизи проектів. Проектування нежорсткого дорожнього одягу зазначається у завданні на проектування.

Об’єкт нормування ГБН В.2.3-37641918-559 — вимоги до конструювання та розрахунку нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування.

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ.
ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКИЙ. ПРОЕКТУВАННЯ

Чинні від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми (далі - норми) встановлюють вимоги до проектування нежорсткого дорожнього одягу і використовуються при проектуванні нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільні дороги).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Жорсткий дорожній одяг. Проектування

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online