Р В.2.3-37641918-908:2019 Рекомендации по операционному и приемочному контролю качества устройства нежесткой дорожной одежды с оценкой соответствия результатов работ проектным решениям

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

 РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного
агентства автомобільних доріг
України
Протокол від "__" ______2019 р. № ___

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП "ДерждорНДІ"
Протокол від "__" ______2019 р. № ___

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо операційного та приймального контролю якості влаштування
нежорсткого дорожнього одягу з оцінкою відповідності результатів
робіт проєктним рішенням

Р В.2.3-37641918-908:2019

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного
розвитку Укравтодору
_______________ О. Ю. Тимощук
"____" _____________2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник дділу нормоконтролю
Центру нормоконтролю, оцінки
 відповідності та міжнародного
співробітництва «ДерждорНДІ»
_______________ М. М. Стулій
"____" _____________2019 р.

РОЗРОБЛЕНО
Заст. ректора з наукової роботи
ХНАДУ
___________________ В. О. Богомолов
"___"________________2019 р.

Науковий керівник,
професор кафедри будівництва та
експлуатації автомобільних доріг
_________________І. В. Кіяшко
"___"____________2019 р. 

Відповідальний виконавець,
старший науковий співробітник
кафедри будівництва та експлуатації
автомобільних доріг
 _______________ Д. М. Новаковський
"___"____________2019 р. 

Київ
2019

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Методи контролю якості на етапі лабораторних випробувань

6 Методи контролю якості на етапі проєктування конструкції

7 Методи контролю якості на етапі будівництва

8 Оцінка відповідності результатів будівельних або ремонтних робіт проєкту

9 Методи контролю якості на етапі технічної експлуатації

Додаток А (довідковий) Рекомендовані значення модулів деформації ґрунтів при пошаровому контролю якості виконання робіт з влаштування дорожніх конструкцій (з використанням даних ZTVE-StB 09)

Додаток Б (довідковий) Перелік посилань на нормативні документи, що регламентують методи виконання робіт з контролю якості

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації застосовують для операційного контролю якості влаштування нежорсткого дорожнього одягу з оцінкою відповідності проєктним рішенням з подальшим приймальним контролем дорожньої конструкції в цілому.

1.2 Ці рекомендації призначені для гармонізації параметрів контролю якості виконання робіт на етапах проєктування, будівництва та технічної експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі документи:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.

ДСТУ Б В.2.3-42:2016 Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online