ДСТУ 2860-94 Надежность техники. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

Терміни та визначення

 ДСТУ 2860-94

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

Термины и определения

 

DEPENDABILITY OF TECHNICS

Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності.

Стандарт поширюється на технічні об'єкти, до яких відносяться технічні системи, програмні засоби, людино-машинні системи, споруди, машини, апаратура, функційні одиниці, пристрої та елементи, надійність яких розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог, проектування, виробництва, використання і ремонту.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

1.4 Терміни та визначення, встановлені в стандарті, відповідають міжнародному стандарту ІЕС 50 (191) та стандарту ГОСТ 27.002.

 

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для більшості понять встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, синоніми - курсивом. Позначку, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміноелементн.

2.2 Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазнаючи об'єкти, що входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

2.3 У стандарті, як довідкові, подано англійські (en), російські (ru) та для деяких термінів німецькі (de) та французькі (fr) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.5 В обов'язковому додатку А наведено перелік рекомендованих символів і скорочень.

2.6 У довідковому додатку Б наведено терміни та визначення, які відносяться до інших галузей, але досить часто використовуються у галузі надійності чи є новими для вітчизняної практики, а також терміни, які не мають загальноприйнятих визначень.

2.7 В інформаційному додатку В містяться пояснення до деяких термінів, наведених у цьому стандарті.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online