Распоряжение от 09.10.2001 № 2137 Об утверждении Положения о порядке проведения контрольных обмеров на объектах строительства, капитального ремонта (ремонта), реставрации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.10.2001 р. N 2137

Київ

Про затвердження Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

Розпорядження втратило чинність
 (згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 19 листопада 2003 року N 2171)

Дію розпорядження відновлено
 (у зв'язку із скасуванням розпорядження Київської міської державної адміністрації
 від 19 листопада 2003 року N 2171 згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації
 від 20 вересня 2006 року N 1391)

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2001 N 1273 "Про деякі питання здійснення в м. Києві державного контролю за станом фінансової дисципліни" щодо надання Київдержекспертизі додаткових повноважень на проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації, які фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України, міського та районних бюджетів м. Києва, для здійснення контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт:

1. Затвердити Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації (додається).

2. Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації внести пропозиції щодо джерел фінансування в 2001 році видатків, що пов'язані з функціонуванням відділу контрольних обмірів Київдержекспертизи, в сумі 397,7 тис. грн.

3. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації Шовкуну І. В., Падалці В. М. при формуванні проектів Програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету міста Києва на 2002 рік та наступні роки передбачати кошти на видатки, що пов'язані з функціонуванням відділу контрольних обмірів Київдержекспертизи, відповідно до нормативів визначення загальної вартості проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Фоменка І. А. та заступника голови Київської міської державної адміністрації - начальника Головного фінансового управління Падалку В. М. 

Голова

О. Омельченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 9 жовтня 2001 р. N 2137

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Контрольні обміри на об'єктах будівництва (нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення (надалі - будівництво)), капітального ремонту (ремонту), реставрації, що споруджуються на замовлення державних і комунальних підприємств, установ, організацій та суб'єктів інших форм власності із залученням бюджетних коштів: Державного бюджету України, міського та районних бюджетів міста Києва, виконує Київська міська служба Української інвестиційної експертизи "Київдержекспертиза" (надалі - Київдержекспертиза).

Підставою виконання робіт із контрольного обміру (обсягів та вартості будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації (надалі - контрольний обмір)) є план проведення контрольних обмірів на відповідний календарний рік, що затверджується замовником контрольних обмірів в межах його повноважень за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2. На об'єктах, які споруджуються без залучення бюджетних коштів, контрольні обміри можуть виконуватись на договірних засадах в порядку, визначеному цим Положенням.

3. Контрольні обміри виконуються з метою перевірки відповідності обсягів виконаних робіт затвердженій передпроектній чи проектно-кошторисній документації (надалі - проектно-кошторисна документація) та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки.

При виконанні контрольних обмірів встановлюється:

- відповідність звітних даних показникам, які обумовлені контрактами (договорами), довідками про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, актами приймання виконаних підрядних робіт;

- відповідність робочої документації затвердженій проектно-кошторисній документації;

- відповідність виконаних обсягів робіт робочій документації;

- відповідність фактично сплачених робіт виконаним обсягам робіт.

З метою здійснення контрольного обміру Київдержекспертиза виходячи з даних, отриманих від відповідних управлінь та інших підрозділів Київської міської державної адміністрації, комунальних підприємств, установ та організацій, а також від інших замовників (інвесторів) всіх форм власності, формує плани проведення контрольних обмірів та подає їх на затвердження замовникам контрольних обмірів.

Роботи із контрольного обміру виконуються згідно з планом їх проведення та наказом по Київдержекспертизі.

4. На об'єктах, по яких обсяги і методи виконання робіт уточнюються в процесі виконання робіт, а також по тих, що фінансуються без кошторису на підставі робочих креслень по одиничних розцінках і цінниках на монтаж обладнання, контрольні обміри виконуються по вже виконаних та оплачених роботах з початку їх виконання.

5. Виконання контрольного обміру на об'єкті, який прийнятий в експлуатацію, може здійснюватись у термін не пізніше дванадцяти місяців після прийняття його в експлуатацію в порядку, визначеному цим Положенням.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ

6. При виконанні контрольних обмірів Київдержекспертиза має такі основі функціональні обов'язки:

- повідомляє в установленому порядку учасників контрольного обміру (інвестора, замовника, генпідрядника та генпроектувальника (надалі - учасники контрольного обміру)) та при необхідності інших учасників інвестиційної діяльності про проведення контрольного обміру;

- складає акт контрольного обміру, акти і відомості перерахунку вартості робіт за результатами контрольного обміру;

- підписує акт контрольного обміру, акти і відомості перерахунку вартості робіт разом з учасниками контрольного обміру, а у разі нез'явлення (або відмови від підписання) зазначених учасників робить відповідну відмітку в цих документах;

- вручає учасникам контрольного обміру примірники акта контрольного обміру негайно після його складання;

- розглядає протягом десяти робочих днів письмові заперечення учасників контрольного обміру, подані не пізніше п'яти робочих днів з дня вручення акта контрольного обміру;

- вживає заходів щодо утримання (повернення) сум завищень вартості фактично виконаних робіт.

7. Київдержекспертиза має право:

- одержувати від відповідних управлінь та інших підрозділів Київської міської державної адміністрації перелік об'єктів будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації та обсягів запланованих робіт і терміни введення об'єктів в експлуатацію; звертатись з аналогічних питань до інших замовників контрольних обмірів згідно з цим Положенням;

- залучати, у разі необхідності, за відповідними договорами окремих спеціалістів для виконання контрольного обміру по питаннях, які входять до їх компетенції;

- перевіряти відповідність обсягів робіт, зазначених в кошторисах, обсягам, які підраховані за робочими кресленнями;

- за результатами контрольного обміру направляти учасникам контрольного обміру пропозиції щодо усунення виявлених порушень;

- в разі ненадання для контрольного обміру матеріалів (документів) або надання їх в неповному обсязі сповіщати про це замовника контрольного обміру;

- безперешкодного доступу на об'єкти, що підлягають контрольним обмірам;

- одержувати від усіх учасників інвестиційної діяльності контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них по об'єктах, що перевіряються, дані щодо джерел та структури інвестицій;

- одержувати від учасників контрольного обміру та інших учасників інвестиційної діяльності виконавчу, статистичну, бухгалтерську, архівну та іншу документацію, пов'язану з виконанням контрольного обміру, згідно з п. п. 8 і 9 цього Положення;

- вимагати від генпідрядника в разі відсутності актів на приховані роботи розкриття конструктивних елементів за його рахунок для фактичної оцінки робіт і стану конструкцій;

- одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення з питань, що виникають при виконанні контрольного обміру;

- сповіщати про завищення обсягів та (або) вартості фактично виконаних робіт відповідні органи.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ОБМІРУ

8. Київдержекспертиза повідомляє у письмовій формі згідно з додатком 2 до цього Положення учасників контрольного обміру (при необхідності - інших учасників інвестиційної діяльності) не пізніше ніж за три робочі дні про час і місце проведення контрольного обміру та необхідність призначення ними відповідальних представників (бажано безпосередньо відповідальних за виконання робіт на об'єкті) для участі в його проведенні, а також перелік документації, яку необхідно надати для виконання контрольного обміру.

Учасники інвестиційної діяльності у триденний термін після одержання повідомлення забезпечують надання:

- довідки про основні дані будови (об'єкта) (додаток 3 до цього Положення);

- реєстрів вартості виконаних робіт на будові (об'єкті) за періоди (додаток 4 до цього Положення);

- наказу про призначення відповідальних представників для участі в проведенні контрольного обміру на об'єкті (додаток 5 до цього Положення - рекомендована форма).

Інша документація, що зазначена в п. 9 цього Положення, надається безпосередньо в процесі виконання контрольного обміру.

Київдержекспертиза зобов'язана прийняти та зареєструвати передану документацію.

9. Київдержекспертизі для виконання контрольного обміру надається:

- інвестиційні контракти з зазначенням структури інвестицій, контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них усіх учасників інвестиційного процесу;

- затверджена передпроектна або проектна документація, а також робочі креслення та кошториси до них;

- проекти виконання робіт;

- акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

- розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації;

- правовстановлюючі документи на право власності чи користування на об'єкти та земельні ділянки;

- протоколи тендерних комісій;

- ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва;

- дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

- журнал авторського нагляду;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- акти закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку робіт;

- акти і журнали інструментальних, в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів;

- матеріали інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень;

- акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються, реставруються);

- акти обстеження поряд стоячих будинків та споруд;

- журнали екскавації, буріння, забивки паль, бетонування і т. і.;

- паспорти переданого до монтажу обладнання;

- акти випробувань без навантажень або з навантаженням змонтованого обладнання згідно з технічними вимогами, приведеними в загальній частині або у відповідних розділах цінників на монтаж обладнання;

- розрахунки договірної ціни з відповідними обгрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3);

- акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в),

- акти приймання проектно-вишукувальних робіт (форма N 4с);

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

- журнал-ордер N 10-С;

- дані бухгалтерського обліку будівництва про списання на виробництво будівельних матеріалів і обладнання (форма М - 29);

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М - 19);

- звіти про витрати основних матеріалів у співставленні з нормами ДБН Д.1.1-1-2000;

- накладні на придбання матеріалів і товаротранспортні накладні на їх перевезення;

- контракти на придбання матеріалів і конструкцій;

- калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

- наряди робітників, дорожні листи водіїв;

- матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов'язані з веденням робіт і утриманням його служби, та витрати на виконання проектно-вишукувальних робіт;

- акти робочих комісій;

- акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом (реконструкцією) будівель, споруд;

- іншу документацію, пов'язану з виконанням будівельних робіт на вимоги представників Київдержекспертизи, в тому числі документи первинного обліку та статистичної звітності.

10. Замовник зобов'язаний забезпечити представникам Київдержекспертизи відповідне приміщення для проведення контрольного обміру та сприяти його виконанню.

11. При виконанні контрольних обмірів вперше перевіряється правильність оплати виконаних робіт з початку робіт, в подальшому контрольним обмірам підлягають роботи, виконані після проведення попередніх контрольних обмірів. У випадках, якщо по окремих конструктивних елементах або видах робіт неможливо визначити обсяги, виконані після попереднього контрольного обміру, перевіряється весь обсяг з початку виконання робіт. В акт контрольного обміру відносно таких конструктивних елементів або видів робіт включається лише різниця між обсягом і вартістю робіт, виконаних з початку виконання робіт і обсягом та вартістю робіт, встановлених попереднім контрольним обміром.

12. Перевірка обсягів прихованих робіт (засипані фундаменти, траншеї з закладеними в них трубопроводами, інше, перераховане у будівельних нормах і правилах або в технічних умовах на виконання і приймання будівельних та монтажних робіт) здійснюється по актах огляду прихованих робіт, а при їх відсутності обсяги виконаних робіт враховуються по робочих кресленнях, а у необхідних випадках приховані роботи підлягають розкриттю за рахунок генпідрядника.

13. В акті контрольного обміру як завищення відображаються відповідні обсяги та види робіт:

- які в натурі не виконувались, але відображені в актах приймання виконаних підрядних робіт;

- які не відповідають робочій документації;

- які недостовірно зазначені в звітах, зокрема утаювання тієї чи іншої частки виготовленої продукції, виконаних обсягів робіт (резервування), матеріальних ресурсів, устаткування тощо;

- по яких розрахунки здійснювались за повністю закінчені об'єкти або етапи робіт та встановлено, що об'єкти або етапи робіт завершені не повністю;

- які не співпадають між даними первинного обліку і даними звітності;

- у випадках, коли об'єкти будівництва за рішенням державної (технічної) приймальної комісії приймаються в експлуатацію з недоробками, які не заважають нормальній експлуатації об'єкта, та до моменту введення в експлуатацію об'єкта не можуть бути усунені, а вартість робіт оплачена, або пред'явлена до сплати з урахуванням вартості робіт для усунення недоробок;

- по яких при контрольних обмірах на об'єктах, прийнятих державною (технічною) приймальною комісією в експлуатацію без зазначення наявності недоробок, встановлено факти невиконання окремих робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією і сплачених по актах приймання виконаних робіт;

- по яких звітність підписана посадовими особами, підписи яких не передбачені на бланках відповідних форм обліку виконаних робіт;

- які виконані з порушенням вимог ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) "Основні вимоги до проектної та робочої документації", ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва".

14. При визначенні завищень вартості виконаних робіт не допускається залік вартості виконаних робіт, але які не включені в акти приймання виконаних підрядних робіт.

15. У разі, якщо при проведенні контрольного обміру з'ясовується, що у процесі виконання робіт внесено зміни щодо методів виконання робіт, заміни за погодженням з замовником (інвестором) і генпроектувальником матеріалів, конструкцій, інших технічних рішень, що здешевлюють роботи, проти раніш затвердженої проектно-кошторисної документації без зниження міцності та експлуатаційних якостей об'єкта, то в акт контрольного обміру включається вартість фактично виконаних робіт.

Якщо такі зміни обумовлюють подорожчання робіт, то в акт контрольного обміру включається вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Якщо такі зміни знижують міцність або експлуатаційні якості об'єкта, то такі обсяги робіт відображаються в акті контрольного обміру як завищення вартості.

16. При перевірці правильності оплати робіт із монтажу обладнання встановлюється відповідність типу, марки, ваги обладнання змонтованого, зазначеному в актах приймання. У разі виявлення невідповідності в акті контрольного обміру зазначається вартість фактично встановленого обладнання в межах затвердженої кошторисної вартості. Роботи із монтажу обладнання вважаються завершеними лише за наявності актів про його випробування у неробочому режимі, а при необхідності під навантаженням. За відсутності зазначених актів вартість робіт із монтажу не підлягає зарахуванню до загального обсягу виконаних робіт.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТІВ КОНТРОЛЬНИХ ОБМІРІВ

17. Результати контрольного обміру відображаються у акті контрольного обміру (додаток 6 до цього Положення). Акт підписують інвестор, замовник, генпідрядник, генпроектувальник.

18. У випадку нез'явлення представника(ків) учасника(ків) контрольного обміру для участі у складанні та підписанні акта контрольного обміру, про це робиться відмітка в акті та цей акт підписується представниками Київдержекспертизи і наявними представниками.

Примірники підписаного представниками акта контрольного обміру Київдержекспертиза негайно вручає учасникам контрольного обміру (в тому числі і в разі не підписання їх представниками цього акта).

19. При незгоді з викладеним у акті контрольного обміру інвестор, замовник, генпідрядник, генпроектувальник надають Київдержекспертизі заперечення у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня вручення акта.

Якщо письмові заперечення не надані у встановлений термін, то акт контрольного обміру підлягає затвердженню Київдержекспертизою без їх врахування.

У разі надходження письмових заперечень, згідно з ч. 1 цього пункту, Київдержекспертиза розглядає їх протягом десяти днів та затверджує акт контрольного обміру або приймає інше рішення (щодо проведення додаткових контрольних обмірів, внесення змін до акта тощо).

Загальний термін для затвердження акта контрольного обміру Київдержекспертизою не повинен перевищувати двадцяти робочих днів з дня вручення його учасникам контрольного обміру, якщо не прийняте інше рішення згідно з ч. 3 цього пункту.

20. За результатами контрольних обмірів Київдержекспертиза, у разі виявлення порушень, направляє разом із затвердженим актом контрольного обміру висновки та пропозиції замовнику контрольного обміру для вжиття необхідних заходів, пов'язаних з виявленими порушеннями (в т. ч. для коригування статистичної звітності).

21. Спірні питання, пов'язані з виконанням контрольних обмірів, вирішуються в порядку, визначеному цим Положенням та нормативними актами України. 

Заступник голови

В. Ромашко

Додаток 1
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________
"__" _________ 200_ р.

ПЛАН
проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації на 200_ рік

Найменування об'єкта

Місцезнаходження об'єкта (адреса)

Замовник

Джерело фінансування об'єкта

1

2

3

4

 

 

 

 


Начальник служби
"Київдержекспертиза"

Додаток 2
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

__________________________
найменування юридичної особи, на об'єктах якої виконуються контрольні обміри

ПОВІДОМЛЕННЯ

від ____ N ________

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від ______ N _____ та наказу Київдержекспертизи від ______ N ____________ виконуються контрольні обміри в
__________________________________
         час, день, місяць, рік, адреса

на __________________________________
                  назва будови, (об'єкта)

за період __________________________________

Для здійснення контрольного обміру у триденний термін після одержання цього повідомлення необхідно надати такі матеріали до початку його проведення:

1. Довідку про основні дані будови (об'єкта).

2. Реєстр вартості виконаних робіт на будові (об'єкті) за періоди.

3. Наказ про призначення відповідальних представників для участі у контрольних обмірах.

Документи, що надаються безпосередньо в процесі виконання контрольних обмірів:

- інвестиційні контракти з зазначенням структури інвестицій, контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них усіх учасників інвестиційного процесу;

- затверджена передпроектна або проектна документація, а також робочі креслення та кошториси до них;

- проекти виконання робіт;

- акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

- розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації;

- правовстановлюючі документи на власність, земельні відносини;

- протоколи тендерних комісій;

- ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва;

- дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

- журнал авторського нагляду;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- акти закінчення позамайданчикових та внутрішньо-майданчикових підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку робіт;

- акти і журнали інструментальних, в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів;

- матеріали інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень;

- акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються);

- акти обстеження поряд стоячих будинків та споруд;

- журнали екскавації, буріння, забивки паль, бетонування і т. і.;

- паспорти переданого до монтажу обладнання;

- акти випробувань без навантажень або з навантаженням змонтованого обладнання згідно з технічними вимогами, приведеними в загальній частині або у відповідних розділах цінників на монтаж обладнання;

- розрахунки договірної ціни з відповідними обгрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3);

- акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в),

- акти приймання проектно-вишукувальних робіт (форма N 4с);

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

- журнал-ордер N 10-С;

- дані бухгалтерського обліку будівництва про списання на виробництво будівельних матеріалів і обладнання (форма М - 29);

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М - 19);

- звіти про витрати основних матеріалів у співставленні з нормами ДБН Д.1.1-1-2000;

- накладні на придбання матеріалів і товаротранспортні накладні на їх перевезення;

- контракти на придбання матеріалів і конструкцій;

- калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

- наряди робітників, дорожні листи водіїв;

- матеріали, що обґрунтовують витрати замовника, пов'язані з веденням робіт і утриманням його служби, та витрати на виконання проектно-вишукувальних робіт;

- акти робочих комісій;

- акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом (реконструкцією) будівель, споруд;

- іншу документацію, пов'язану з виконанням будівельних робіт, на вимоги представників Київдержекспертизи, в тому числі документи первинного обліку та статистичної звітності.

Просимо забезпечити відповідне приміщення для роботи та проведення контрольного обміру. 

Перший заступник
начальника служби,
головний інженер

Додаток 3
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

ДОВІДКА
про основні дані будови (об'єкта)

Найменування, місцезнаходження, потужність, одиниця виміру

Термін початку і закінчення будівництва (капремонту, ремонту, реставрації)

Наявність проектно-кошторисної документації, N, дата наказу про її затвердження

Наявність комплексного позитивного висновку державної експертизи

Загальна (розрахункова)
кошторисна вартість будівництва
(черги, пускового комплексу) в цінах відповідних років (тис. грн.)

Договірна вартість підрядних робіт, що передбачена контрактом

Джерела фінансування та найменування інвестора

Стан фінансування

Разом

В тому числі

БМР

устаткування, меблів та інвентарю

інших витрат

виконано

в т. ч. виконано

виконано

виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Замовник

 

____________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

РЕЄСТР
вартості виконаних робіт на будові (об'єкті) за період ________ 200_ р.

N п/п

Періоди, за які проводяться перевірки (рік, місяць)

Вартість виконаних підрядних робіт за формою N КБ-3 (тис. грн.)

Примітка

всього
(в ринкових цінах)

будівельно-монтажні роботи
(в кошторисних цінах 2001 р.)

інші витрати і компенсації

1

2

3

4

5

6

 

200__ рік
січень
лютий
липень
грудень

 

 

 

 

Примітка: Графа 2 заповнюється за участю Київдержекспертизи.

Замовник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 5
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

Рекомендована форма.

НАКАЗ N ______

"___" _______ 200_ р.

Про призначення відповідальних
представників для участі у виконанні
контрольного обміру на об'єкті
___________________________
___________________________
___________________________

Згідно з повідомленням Київдержекспертизи від "__" _____ 200_ р. N ___

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальних представників для участі в проведенні контрольного обміру на об'єкті ___________________________
__________________________________

N
п/п

Прізвище,
ім'я, по батькові

Посада

Телефон

 

 

 

 

2. ______________ призначити старшим представником за проведення
    (посада, П. І. Б.)
контрольних обмірів з правом підпису документів по результатах обмірів.

3. _________________________ забезпечити безперешкодний доступ
              (посада, П. І. Б.)
працівниками Київдержекспертизи до виконавчих та фінансових документів (в т. ч. архівних) стосовно об'єкта _____________________ __________________________________,

а також до обсягів виконаних робіт в натурі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на ___________________.

__________________________________
 (посада, підпис, ініціали, прізвище керівника організації)

 

М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник служби "Київдержекспертиза"
____________________
від ________ N ________

АКТ
контрольного обміру

__________________________________________________
                      (назва будови (об'єкта), адреса)

за період __________________________________________

Цей акт складений __________________________________

в присутності представників __________________________
__________________________________________________  

Контрольний обмір виконувався Київдержекспертизою згідно з наказом Київдержекспертизи від _______ 200_ р. N _____ з метою перевірки відповідності обсягів виконаних робіт затвердженій передпроектній чи проектно-кошторисній документації та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки.

Розглянуто наступні документи:

- довідка про основні дані будови (об'єкта);

- реєстр вартості виконаних робіт на будові (об'єкті) за періоди;

- наказ про призначення відповідальних представників для участі у контрольних обмірах;

- інвестиційні контракти з зазначенням структури інвестицій, контракти (договори) на виконання робіт і додаткові угоди до них усіх учасників інвестиційного процесу;

- затверджена передпроектна або проектна документація, а також робочі креслення та кошториси до них;

- проекти виконання робіт;

- акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти;

- розпорядчі документи про затвердження передпроектної або проектно-кошторисної документації;

- правовстановлюючі документи на власність, земельні відносини;

- протоколи тендерних комісій;

- ліцензія на право виконання робіт в галузі будівництва;

- дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

- журнал авторського нагляду;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- акти закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовності об'єкта до початку робіт;

- акти і журнали інструментальних, в тому числі маркшейдерських і геодезичних замірів;

- матеріали інженерних вишукувань і гідрогеологічних досліджень;

- акти технічних обстежень будинків, будівель, споруд, що реконструюються (капітально ремонтуються);

- акти обстеження поряд стоячих будинків та споруд;

- журнали екскавації, буріння, забивки паль, бетонування і т. і.;

- паспорти переданого до монтажу обладнання;

- акти випробувань без навантажень або з навантаженням змонтованого обладнання згідно з технічними вимогами, приведеними в загальній частині або у відповідних розділах цінників на монтаж обладнання;

- розрахунки договірної ціни з відповідними обгрунтовуючими матеріалами, оформленими у встановленому порядку;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3);

- акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в);

- акти приймання проектно-вишукувальних робіт (форма N 4с);

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

- журнал-ордер N 10-С;

- дані бухгалтерського обліку будівництва про списання на виробництво будівельних матеріалів і обладнання (форма М - 29);

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М - 19);

- звіти про витрати основних матеріалів у співставленні з нормами ДБН Д.1.1-1-2000;

- накладні на придбання матеріалів і товаротранспортні накладні на їх перевезення;

- контракти на придбання матеріалів і конструкцій;

- калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

- наряди робітників, дорожні листи водіїв;

- матеріали, що обгрунтовують витрати замовника, пов'язані з веденням робіт і утриманням його служби та витрати на виконання проектно-вишукувальних робіт;

- акти робочих комісій;

- акти приймання в експлуатацію державними (технічними) приймальними комісіями закінчених будівництвом (реконструкцією) будівель, споруд;

- іншу документацію, пов'язану з виконанням будівельних робіт, на вимоги представників Київдержекспертизи, в тому числі документи первинного обліку та статистичної звітності.

Контрольним обміром встановлено:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Підписи відповідальних представників
 учасників контрольного обміру

 
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської міської
державної адміністрації
від 9 жовтня 2001 р. N 2137

НОРМАТИВИ
визначення загальної вартості проведення контрольних обмірів на об'єктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

Вартість будівельно-монтажних робіт по гл. 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку в поточних цінах 2000 р., тис. грн.

Нормативи загальної вартості контрольних обмірів (у відсотках від кошторисної вартості будівництва за підсумком гл. 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку в поточних цінах 2000 р.)

Об'єкти I категорії складності

Об'єкти II категорії складності

Об'єкти III категорії складності

Об'єкти IV категорії складності

Об'єкти V категорії складності

1

2

3

4

5

6

до 90

0,99

1,185

1,40

1,591

1,822

90 - 180

0,99 - 0,88

1,185 - 1,058

1,40 - 1,24

1,591 - 1,418

1,822 - 1,588

180 - 450

0,88 - 0,726

1,058 - 0,875

1,24 - 1,022

1,418 - 1,169

1,588 - 1,308

450 - 900

0,726 - 0,572

0,875 - 0,69

1,02 - 0,807

1,169 - 0,925

1,308 - 1,036

900 - 1800

0,572 - 0,396

0,69 - 0,476

0,807 - 0,558

0,925 - 0,637

1,036 - 0,714

1800 - 3600

0,396 - 0,27

0,476 - 0,324

0,558 - 0,38

0,637 - 0,434

0,714 - 0,487

3600 - 9000

0,27 - 0,22

0,324 - 0,266

0,38 - 0,31

0,434 - 0,354

0,487 - 0,397

9000 - 27000

0,22 - 0,176

0,266 - 0,212

0,31 - 0,248

0,354 - 0,284

0,397 - 0,319

27000 - 45000

0,176 - 0,132

0,212 - 0,159

0,248 - 0,186

0,284 - 0,213

0,319 - 0,238

45000 - 90000

0,132 - 0,099

0,159 - 0,119

0,186 - 0,140

0,213 - 0,161

0,238 - 0,181

90000 - 180000

0,099 - 0,0715

0,119 - 0,086

0,140 - 0,102

0,161 - 0,116

0,181 - 0,131

180000 - 362000

0,0715 - 0,055

0,086 - 0,066

0,102 - 0,078

0,116 - 0,089

0,131 - 0,101

понад 362000

0,055

0,066

0,078

0,089

0,101

Примітки: Кошторисна вартість будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації визначається за підсумком глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку в цінах 2000 р., а також з врахуванням положень, викладених у листі Держбуду України від 11.01.2001 N 7/7-15.

Норматив визначення загальної вартості контрольних обмірів об'єктів будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації визначався згідно з додатком до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1308, а також категоріями складності об'єктів залежно від їх архітектурної та технічної характеристики згідно з додатками N 6 і 7 ДБН Д.1.1-7-2000.

Заступник голови

В. Ромашко

БУДСТАНДАРТ Online