ДСТУ 9056:2020 Подложки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДКЛАДКИ РОЗДІЛЬНОГО
СКРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
ТИПІВ Р50, Р65 І Р75
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2), Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості» від 28 вересня 2020 р. № 238 з 2021–05–01 3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16277–93 (ИСО 6305-2–83))

ЗМІСТ

Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Технічні вимоги

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо збереження довкілля

12 Транспортування та зберігання

13 Вказівки щодо експлуатування

14 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Площа поперечного перерізу прокату та маса підкладок

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДКЛАДКИ РОЗДІЛЬНОГО
СКРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК
ТИПІВ Р50, Р65 І Р75
Технічні умови

PLATES FOR SEPARATE
FASTENING FOR RAILWAY
P50, P65 AND P75 RAILS
Specifications

Чинний від 2021–05–01

1 СфЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на підкладки роздільного скріплення (далі — підкладки), призначені для скріплення рейок та стрілочних переведень на залізницях широкої колії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2644–94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380–2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3910–99 (ГОСТ 17.9.1.1–99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4179–2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502–98, MOD)

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту

ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки

ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору

ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію

ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю

ДСТУ 7755:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку

ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді

ДСТУ 8919:2019 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8922:2019 Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу

ДСТУ ГОСТ 32894:2016 (ГОСТ 32894–2014, IDT) Продукція залізничного призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

ДСТУ EN ISO 14284:2014 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу

ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, ІDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online