ДСТУ 7239:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Загальні вимоги та класифікація

 

ДСТУ 7239:2011

 

 

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

КИЇВ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

РОЗРОБНИКИ: Л. Гвозденко, д-р мед. наук; В. Каньшин (науковий керівник); М. Лисюк, канд. техн наук; Л. Макарчук; О. Михайленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 14 березня 2011 р, № 95

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Загальні вимоги та класифікація

 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие требования и классификация

 

OCCUPATION SAFETY STANDARDS SYSTEM

PERSONAL PROTECTIVE DEVICES

General requirements and classification

_____________________________________________________________________________________________

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), які застосовують для попередження чи зменшення впливу на користувачів небезпек (небезпечних і/чи шкідливих виробничих факторів), і встановлює загальні вимоги, вимоги щодо безпеки до ЗІЗ та їх класифікацію.

Дія цього стандарту поширюється на ЗІЗ, визначені Технічним регламентом засобів індивіду­ального захисту [1].

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online