ДСТУ EN 14111:2009 Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК). Метод определения йодного числа (EN 14111:2003, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Похідні жирів та олій
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ
(МЕЖК)
Метод визначення йодного числа
(EN 14111:2003, IDT)

ДСТУ EN 14111:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бойко, канд. біол. наук; С. Виговський; B. Войтов, д-р техн. наук; Г. Голуб, д-р техн. наук; О. Грищенко; I. Гудим; М. Даценко; C. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; В. Поліщук, канд. техн. наук; В. Таргоня, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 227 з 2009-09-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14111:2009 ідентичний з EN 14111:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of iodine value (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначення йодного числа) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Готування проби

9 Випробовування

10 Опрацьовування результатів

11 Показники точності

12 Протокол випробування

Додаток А Результати міжлабораторних досліджень

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14111:2003 Fat and oil derivatives — Fatty Acid Methyl Esters (FAME) — Determination of iodine value (Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Визначення йодного числа).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Термін та визначення поняття» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— одиниці об’єму «ml» та «l» замінено на «см3» та «дм3» згідно з вимогами ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

— вилучено «Передмову» і «Вступ» з міжнародного стандарту;

— долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти EN ISO 661:1995 і EN ISO 3696, які впроваджено як ДСТУ EN ISO 661:2004 і ДСТУ EN ISO 3696:2005.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОХІДНІ ЖИРІВ ТА ОЛІЙ
МЕТИЛОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ (МЕЖК)
Метод визначення йодного числа

ПРОИЗВОДНЫЕ ЖИРОВ И МАСЕЛ
МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (МЭЖК)
Метод определения йодного числа

FAT AND OIL DERIVATIVES
FATTY ACID METHYL ESTERS (FAME)
Method determination of iodine value

Чинний від 2009-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює титрометричний метод визначення вмісту йоду в метилових ефірах жирних кислот (МЕЖК).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання наведених документів (разом зі змінами).

EN ISO 661:1995 Animal and vegetable fats and oils — Preparation of test sample (ISO 661:1989)

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 661:1995 Жири тваринні і рослинні та олії. Готування випробного зразка (ISO 661:1989)

EN ISO 3696 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online