ДСТУ 9072:2021 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод натурных огневых испытаний сборных систем фасадной теплоизоляции с отделкой штукатурками и мелкоштучными элементами на распространение...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН
ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ
Метод натурних вогневих випробувань
збірних систем фасадної теплоізоляції
з опорядженням штукатурками
та дрібноштучними елементами
на поширення вогню

ДСТУ 9072:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 березня 2021 р. № 109 з 2021-08-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Сутність методу випробування

5 Обладнання для випробування

6 Випробний зразок

7 Кондиціювання випробного зразка

8 Умови навколишнього середовища під час випробування

9 Підготовка та виконання випробування

10 Оброблення даних випробування

11 Оцінювання та застосування результатів випробування

12 Протокол випробування

13 Вимоги щодо безпеки та захисту довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН
ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ
Метод натурних вогневих випробувань збірних систем
фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками
та дрібноштучними елементами на поширення вогню

STRUCTURES OF EXTERIOR WALLS WITH FRONT THERMAL INSULATION
Method of full-scale fire tests of prefabricated thermal insulation systems
with plastering and small-scale elements for fire propagation

Чинний від 2021-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод натурних вогневих випробувань збірних систем фасадної тепло ізоляції з опорядженням штукатурками та дрібноштучними елементами на поширення вогню.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги

ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + А1.2009, IDT) Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС)

ДСТУ EN ISO 1716:2019 (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT) Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online