ДБН В.2.6-33:2018 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН
ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ
Вимоги до проектування

ДБН В.2.6-33:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: Г. Кисіль; В. Тарасюк, канд. техн. наук; М. Тимофєєв, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; Є. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник)

За участю: Одеська державна академія будівництва та архітектури (А. Ковров, канд. техн. наук; О. Менейлюк, д-р техн. наук);
 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (О. Семко, д-р техн. наук; В. Семко, д-р техн. наук;
 Державна установа "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (ДУ "ІГЗ НАМНУ") (В. Махнюк, д-р мед. наук; С. Мельниченко)

2 ВНЕСЕНО:
3 ПОГОДЖЕНО:
4 ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказ від 02.08.2018 № 199

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (2018-12-01)

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.6-33:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги до конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

5 Вимоги до забезпечення експлуатаційної придатності конструкцій із фасадною теплоізоляцією

6 Основні вимоги до проектування

7 Оцінка придатності конструкцій із фасадною теплоізоляцією

8 Вимоги до збирання системи конструкцій із фасадною теплоізоляцією та контролю якості виконання робіт

Додаток А Конструктивні схеми збірних систем з опорядженням штукатурками

Додаток Б Конструктивні схеми збірних систем з опорядженням індустріальними елементами та вентильованим повітряним прошарком

Додаток В Конструктивні схеми збірної системи із світлопрозорим опоряджувальним шаром

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ
Вимоги до проектування

КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНИХ СТЕН С ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
Требования к проектированию

CONSTRUCTIONS OF OUTWARD WALLS WITH FACADE HEAT-INSULATION
Requirements for the design

Чинні від 2018-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі - конструкції із фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських І промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті з урахуванням вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (ДБН В.1.2-11).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-165:2011 Алюмінієві конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції зовнішніх стін Із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів. Guidance paper С (conceming the Construction Products Directive - 89/106/ЕЕС, IDT)

ДСТУ-Н Б A.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013 Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013 Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей

ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ Б EN 1279-1:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи (EN 1279-1:2004 + АС:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 1279-5:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5. Оцінка відповідності (EN 1279-5:2005 + А1:2008 + А2:2010, IDT)

ДСТУ Б EN 13830:2014 Фасади навісні. Технічні умови (EN 13830:2003, IDT)

ДСТУ-Н Б ETAG 017:2013 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів ізоляції. Збірні системи для зовнішньої ізоляції стін (ETAG 017:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

Державні санітарні норми та правила "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 р. за № 87/22619

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online