КНД 211.1.0.009-94 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Гидросфера. Отбор проб для определения состава и свойств сточных и технологических вод. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ГІДРОСФЕРА.

ВІДБІР ПРОБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВОД

Основні положення

КНД 211.1.0.009-94

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО Українським науковим центром охорони вод (науковий керівник Осика В., відповідальний виконавець Кравченко М., виконавці: Ладиженський В., Савенкова Л., Сухленко І.), за участі Держекоінспекції (Білоконь В., Геращенко А., Ковба В.)

2 ВНЕСЕНО Службою головного метролога Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28.12.94р. № 125

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ


ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ГІДРОСФЕРА

Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод

Основні положення


Чннннй від 95-07-01

1 Галузь застосування

Керівний нормативний документ встановлює загальні вимоги до відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу і властивостей вод. Керівний нормативний документ містить загальні вимоги до: організації відбору, видів проб, місць, часу та частоти відбору, пристроїв, засобів та посуду для відбору та зберігання проб, реєстрації та транспортування проб, техніки безпеки.

Положення цього керівного нормативного документу розповсюджуються на відбір проб стічних та технологічних вод, що підлягають державному та відомчому контролю.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online