ДБН В.2.2-4-97 Здания и сооружения. Здания и сооружения детских дошкольных заведений. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ЗМІНА № 1 ДБН В

Зміна № 1 ДБН В.2.2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“.

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено      з 1 квітня  2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори, сходові клітки, веранди" доповнити словами: "та інші шляхи, які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".

В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" замінити словами: "не менше RЕІ 45 для стін), ЕІ 45 (для перегородок)".

Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та "зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи типу С3" та "сходів типу С3".

Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів, що розміщуються в сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових кліток типу СК1".

Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу СК1".

У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з", далі за текстом.

Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0,25 год" замінити на "EI 15".

Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0,6 години" замінити на "EI 30".

Пункт 4.16 доповнити третім абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом) ".

Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних сходових клітках".

Пункт 4.21. У першому реченні:

- перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної";

- після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління евакуацією людей".

Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Рядок "4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений" замінити рядком

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online