ДБН В.2.2-4:2018 Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования. С изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ДБН В.2.2-4:2018
ЗІ ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: Б. Губов; М. Коренюк, канд. техн. наук; В. Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б. Польчук; І. Чернядьєва

ЗА УЧАСТЮ:
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (В. Акіменко, д-р мед. наук; С. Гозак, д-р мед. наук; В. Махнюк, д-р мед. наук; Н. Полька, д-р мед. наук; П. Семашко, д-р мед. наук; Н. Стеблій, канд. біол. наук; А. Яригін, канд. біол. наук)
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В. Лясковський; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук; С. Чаркас)
Київський національний університет будівництва та архітектури (Л. Ковальський, д-р архіт.; О. Сергейчук, д-р техн. наук)
ТК 306 "Інженерні мережі та споруди" (В. Пирков, канд. техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук)

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій“ (ДП “НДІБК“)

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гах, канд. техн. наук; Б. Губов; О. Лісений, канд.техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Л. Філатова

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти і науки України (лист від 05.04.2018 № 1/12-3326)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 05.03.2018 № 05.1-08/ 5837)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 11.12.2017 № 02-17748/261)

ПОГОДЖЕНО
Зміна № 1: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 25.11.2021 № 01-20003/261-2)
Міністерство освіти і науки України (лист від 16.12.2021 № 1/22105з-21)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 29.11.2021 № 26-04/35166/2-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 25.04.2018 № 107

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2018-10-01)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72,з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2-4-97

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ" ДБН В.2.2-4:2018 IV

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до забудови ділянки

6 Об'ємно-планувальні рішення

Загальні вимоги

Приміщення дитячих груп

Приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор

Медичні приміщення

Службово-побутові приміщення

Харчоблок

Пральня

7 Вимоги механічного опору та стійкості

8 Інженерне обладнання будівель

Сміттєзбирання

Водопостачання та каналізація

Опалення та вентиляція

Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення

Системи зв'язку та сигналізації

9 Пожежна безпека

10 Безпека та доступність у використанні

11 Санітарно-гігієнічні вимоги

12 Довговічність і ремонтопридатність

13 Вимоги до енергоефективності та енергозбереження

Додаток А Максимальна наповнюваність груп загального розвитку та санаторного типу у закладах дошкільної освіти (ясла, дитячі садки, ясла-садки, будинки дитини) та групах короткотривалого перебування

Додаток Б Вимоги до проектування спеціальних закладів дошкільної освіти і групових осередків для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями

Додаток В Санітарно-технічне обладнання будівель закладів дошкільної освіти

Додаток Г Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Здания и сооружения
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Buildings and construction
OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проектування та будівництва нових і реконструкції існуючих будівель закладів дошкільної освіти різних типів та форми власності, що функціонують автономно та/або як структурні підрозділи інших закладів освіти.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 Ці норми також поширюються на пристосування приміщень для закладів дошкільної освіти, що входять до складу будівель іншого призначення
(Пункт 1.2 долучено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти:

Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III
(Вилучено, Зміна № 1)

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517)
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2006 року № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 414/12288)
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669)
(Вилучено, Зміна № 1)

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 "Про затвердження Iнструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397)
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 40.1-1.32-01
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 2.2.4-171-10
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 8.2.1-181-2012
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 145-2011
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСН 239-96
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСП 173-96
(Вилучено, Зміна № 1)

СР 234-2016
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість (Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-9:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека і доступність під час експлуатації
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-10:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та вібрації (Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-11-2021 Основні вимоги до будівель і споруд.Енергозбереження та енергоефективність.
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2.9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція будівель
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-162:2010 Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, НЕО)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В. 1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Настанова з основи проектування конструкцій (ЕN 1990:2002, IDN)

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення;

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 13779:2011
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15232:2011
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15251:2011
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1434-6:2017
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN ISO 4064-5:2014
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину

ДСТУ ISO 4190-3:2001
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуації фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікаціїй. Проектування

ПУЕ:2017
(Вилучено, Зміна № 1)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ГОСТ 12.1.044-89
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.4.026-76
(Вилучено, Зміна № 1)

прДСТУ EN 17210:20ХХ Доступність і зручність використання створеного середовища. Функціональні вимоги“ (EN 17210:2021, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності)
(Долучено, Зміна № 1)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online