ДСТУ ISO 14065:2015 Парниковые газы. Требования к органам по валидации и верификации утверждений касательно парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания (ISO 14065:2013, IDT...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання

(ISO 14065:2013, IDT)
ДСТУ ISO 14065:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015
 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» спільно з Технічним комітетом стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Барановська, канд. екон. наук; О. Бондар, д-р. біол. наук; С. Берзіна; О. Богдан; Л. Горшков, канд. физ.-мат. наук (науковий керівник); Г. Задніпряна; Д. Капотя; Т. Квас; Л. Кужель; М. Максимова; І. Ніколаєва; С. Пермінова; О. Пилипчук; С. Поль; І. Яценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 4 серпня 2015 р. № 89 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14065:2013 Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (Парникові гази. Вимоги до органів з валідації чи верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14065:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Терміни щодо парникових газів

3.2 Терміни щодо працівників та організацій

3.3 Терміни щодо валідації та верифікації

3.4 Терміни щодо визнання та гарантій

4 Принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Неупередженість

4.3 Компетентність

4.4 Фактичний підхід щодо прийняття рішення

4.5 Відкритість

4.6 Конфіденційність

5 Загальні вимоги

5.1 Юридичний статус

5.2 Юридичні та договірні питання

5.3 Управління та зобов’язання керівництва

5.4 Неупередженість

5.5 Юридична відповідальність та фінансування

6 Компетентність

6.1 Керівництво та персонал

6.2 Компетенція персоналу

6.3 Управління персоналом

6.4 Залучення валідаторів чи верифікаторів за контрактом

6.5 Облік персоналу

6.6 Аутсорсинг

7 Комунікація та документування

7.1 Інформація, яку надають клієнту чи відповідальній стороні

7.2 Повідомлення про відповідальність перед клієнтом чи відповідальною стороною

7.3 Конфіденційність

7.4 Загальнодоступна інформація

7.5 Документування

8 Процес валідації чи верифікації

8.1 Загальна інформація

8.2 Попередня домовленість

8.3 Підготовчі заходи

8.4 Валідація чи верифікація

8.5 Розгляд та видача протоколу валідації чи верифікації

8.6 Документування

8.7 Факти, виявлені після видачі протоколу валідації чи верифікації

9 Апеляції

10 Скарги

11 Спеціальні валідації чи верифікації

12 Система менеджменту

Додаток А Зв’язки між застосуванням стандартів ISO 14065 та ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 та ISO 14066

Додаток В Неупередженість

Додаток С Порівняння вимог до процесу валідації чи верифікації, наведених в ISO 14065 та ISO 14064-3

Додаток D Приклад документації системи менеджменту

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт — переклад ISO 14065:2013 Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (Парникові гази. Вимоги до органів з валідації чи верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 14065;

— замінено скорочення «парникові гази» англійською «GHG» на «ПГ» українською;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено структурні елементи: «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті».

Міжнародні стандарти ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, на які є посилання у цьому стандарті, на даний час в Україні не прийнято. Проекти національних стандартів, ідентичних вказаним, перебувають на розгляді:

ДСТУ ISO 14064-1 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації;

ДСТУ ISO 14064-2 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту;

ДСТУ ISO 14064-3 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14065:2013

Зміна клімату— це найбільш серйозна проблема, що постала перед країнами, владою, діловими колами та населенням. Змінення клімату призводить до непоправних наслідків як для людських життів, так і для природних систем, значно впливає на використання ресурсів, виробництво та економічну діяльність. З огляду на це, екологи розробляють та впроваджують міжнародні, регіональні, національні та локальні ініціативи з обмеження концентрації парникових газів (ПГ) в атмосфері Землі. Такі ініціативи щодо ПГ базовано на кількісному визначенні, моніторингу, звітності та верифікації викидів та/або видалень ПГ.

Загальна мета діяльності з валідації та верифікації ПГ — забезпечення довіри всіх сторін, певних щодо тверджень з ПГ. Сторона, що надає твердження щодо ПГ, несе відповідальність за дотримання вимог, встановлених у стандартах або програмах з ПГ. Орган з валідації чи верифікації несе відповідальність за об’єктивне оцінювання та подання заяви з валідації та верифікації, що відноситься до твердження відповідальної сторони з ПГ, зробленої на основі доказів.

Цей стандарт встановлює вимоги до органів, що надають послуги з валідації чи верифікації тверджень щодо ПГ згідно з ISO 14064-3 чи інших відповідних стандартів або технічних умов. Також визначає певні принципи та специфічні вимоги на законодавчі та договірні угоди, обов’язки, менеджмент неупередженості, юридичну відповідальність та фінансування. Специфічні вимоги охоплюють положення, що відносяться до структур, вимоги до ресурсів та компетенції, менеджменту інформації та записів, процесів валідації чи верифікації, апеляції, рекламації та системи менеджменту.

Цей стандарт забезпечує адміністраторів, регулювальні та акредитувальні органи, що виконують програму з ПГ, настановою для оцінювання та визнання компетентності органів з валідації чи верифікації.

Цей стандарт можна також застосовувати для проведення перехресного оцінювання в межах груп органів з валідації чи верифікації, або між цими групами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ
Требования корганам по валидации и верификации утверждений касательно парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания

GREENHOUSE GASES
Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює принципи та вимоги стосовно органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів (ПГ).

Цей стандарт є нейтральним до програм щодо ПГ. Якщо застосовують програму з ПГ, вимоги такої програми є додатковими до вимог цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов'язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14064-3:2006 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online