ДСТУ 8476:2015 Контейнеры для бытовых отходов. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8476:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ») Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

РОЗРОБНИКИ: В. Будниченко, канд. техн. наук; J1. Шевченко; О. Шекель, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування, пакування та транспортування

Додаток А Конструктивні схеми контейнерів

Додаток Б Схема перевантаження побутових відходів із контейнера в спеціально обладнаний транспортний засіб

Додаток В Схема перевантаження відходів як вторинної сировини із контейнера в спеціально обладнаний транспортний засіб

Додаток Г Схема завантаження контейнера з великогабаритними відходами на спеціально обладнаний транспортний засіб

Додаток Д Схема завантаження контейнера з ремонтними відходами на спеціально обладнаний транспортний засіб

Додаток Е Номінальна місткість (об’єм) і вантажопідіймальність контейнерів КМП та їхні основні розміри

Додаток Ж Номінальна місткість (об’єм) і вантажопідіймальність контейнерів КСС та їхні основні розміри

Додаток И Номінальна місткість (об’єм) і вантажопідіймальність контейнерів КЗВ та їхні основні розміри

Додаток К Номінальна місткість (об’єм) і вантажопідіймальність контейнерів КЗР та їхні основні розміри

Додаток Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Загальні технічні вимоги

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Общие технические требования

CONTAINERS FOR MUNICIPAL WASTE
Common technical requirements

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до контейнерів для побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних), а також відходів як вторинної сировини.

1.2 Цей стандарт поширюється на контейнери, які застосовують для збирання, тимчасового зберігання побутових відходів, а також відходів як вторинної сировини, що є серед побутових відходів.

1.3 Цей стандарт не поширюється на контейнери, які розроблені, виготовлені чи ввезені в Україну до набуття чинності цього стандарту і які перебували та продовжують перебувати в експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриви цинкові гарячі. Загальні вимоги та методи контролювання)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки, гайки. Технические условия (Болти, ґвинти, шпильки, гайки. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролювання якості)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 8724-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги (Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Діаметри та кроки)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9150-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль (Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Профіль)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи, розміри)

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання. З’єднання зварні точкові. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування щодо впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми щодо охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online