ДБН В.2.2-20:2008 Здания и сооружения. Гостиницы. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГОТЕЛІ

ДБН В.2.2-20:2008
Зміна № 1

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2019

Зміна № 1 ДБН В.2.2-20:2008
Будинки і споруди. Готелі

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: В. Куцевич, д-р арх. (науковий керівник); І. Чернядьєва, Б. Губов, архітектори; Т. Іокова, інженер; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України, лист № 05.1-14-30871 від 20.11.2018, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист № 02-17471/261 від 16.11.2018.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 312 від 20.11.2018, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-10-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1 "СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ"

Абзац другий 1.1 викласти у такій редакції:

"Вимоги цих Норм поширюються на всі типи будівель готелів (мотелів) місткістю шість номерів і більше і умовною висотою не більше 73,5 м. Проектування готелів з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно слід здійснювати відповідно до ДБН В.2.2-24".

У 1.4 слова, знаки та цифри "ГОСТ 4.252, ГОСТ 27751" замінити словами, знаками та цифрами "ДСТУ Б В.2.2-22, ДБН В.1.2-14".

У 1.5 слова, знаки та цифри "ДБН В.1.1-5" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.1.1-45".

Розділ 2 "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ"

Виключити такі нормативні посилання:

"ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень;

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні;

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва;

НПАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах