ВСН-АПК-03.07 Перечень зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса Украины с определением их категорий по взрывопожарной опасности и классов взрывопожароопасных зон по ПУЭ

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ З ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА
КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ЗА ПБЕ

ВБН-АПК-03.07

Відповідає офіційному тексту

Міністерство аграрної політики України
Київ-2008

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідне об’єднання "УкрНДІагропроект" Міністерства аграрної політики України ( базова організація) - М. Галібаренко - керівник проекту, академік Академії будівництва України; О. Смірнов - науковий керівник, кандидат технічних наук, старшин науковий співробітник; В. Пасічний - відповідальний виконавець

ПОГОДЖЕНІ: Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 07.09.2007 р. № 31/4/6151)

ЗНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідно об’єднання “УкрНДІагропроект” Міністерства аграрної полі інки України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 березня 2008 року № 131

Введені в дію з 11 березня 2008 року.

НА ЗАМІНУ ВБН-СГіП-46-3.94.

Зміна №1 до ВБН-АПК-03.07 "Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ", погоджена Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, лист від 30 вересня 2009 року № 36/4/6596

Пункти 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.10, 4.6.12, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.16, таблиці 2 викласти в новій редакції:

Продовження таблиці 2

Ч. ч.

Назва приміщення (цеху, відділення. дільниці) і будівлі

Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться у приміщенні: умови технологічного процесу, за властивостями якого визначається категорія приміщення та клас зони

Категорія приміщення

  Клас зони приміщення або середовище за ПБЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

4.2 Виробництво кормів

4.2.3

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підсилосні поверхи) комбікормових виробництв та відділення розфасовування комбікорму

Горючий пил

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР >5 кПа та при виконанні заходів СНиП 2.10.05-85

4.2.4

Цехи і відділення гранулювання. брикетування висівок. комбікормів, трав'яного борошна і кормових сумішей

Те саме

Б

22

При ΔР більше 5 кПа

4.2.5

Цехи з виробництва комбікормів. кормових сумішей, преміксів і трав'яного борошна

-"-

Б

22

Те саме

4.2.7

Вибійні цехи і відділення розсипних комбікормів

-"-

Б

22

-"-

4.2.9

Приміщення цехів розтарювання комбікормів, білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів

-"-

Б

21

-"-

4.2.14

Галереї і приміщення для транспортування розсипом комбікормів, білково-вітамінних добавок, трав'яної» борошна. преміксів конвеєрами беї захисної оболонки

-"-

Б

21

-"-

4.6 Перероблення та зберігання продукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодово-ягідні культури, хміль, конопля, льон)

4.6.1

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підсилосні поверхи), зерноочисні відділення млині і круп'яних виробництв

Горючий пил

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР більше 5 кПа

4.6.2

Цехи і відділення з оброблення насіння (крім кукурудзомолотильних), силосні і наземні сховища насіння

Те саме

В

П-II

 

4.6.3

Відділення розфасовування борошна, крупи, висівок

-"-

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР більше 5 кПа

4.6.4

Розмельні цехи і відділення млинів

-"-

Б

22

Те саме

4.6.5

Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення виробництва

-"-

Б

22

-"-

4.6.6

Вибійні цехи і відділення борошна

-"-

Б

21

-"-

4.6.7

Приміщення цехів розтарювання борошна

-"-

Б

21

-"-

4.6.10

Безтарні приймальні і відпускні пристрої (відділення) дія борошна, висівок і лушпиння

-"-

Б

22

завантаження та зберігання

21

відпуск; для зовнішніх установок - зона радіусом 5 м по горизонталі та вертикалі

4.6.12

Галереї і приміщення, якими транспортуються розсипом борошно, висівки та крупа конвеєрами без захисної оболонки

-"-

Б

21

При ΔР більше 5 кПа

4.6.13

Приймально-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), відкриті транспортні галереї

-"-

В

П-II

 

4.6.14

Склади механізованого і немеханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок

-"-

В

П-II

 

4.6.16

Зони радіусом 5 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень категорії Б

-"-

Б

22

При ΔР більше 5 кПа

Таблицю 2 доповнити пунктами 4.2.7а, 4.2.9а, 4.2.14а, 4.6.6а, 4.6.7а, 4.6.12а, 4.6.13а наступного змісту:

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Відомчі будівельні норми України. Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ, ВБН-СГіП-46-3.94.

2 НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86/МВД СССР) Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3 Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект, 1974 - 1976 гг.

4 НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов, 2003.

5 НАПБ В.01.057-2006/200 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України.

6 Справочник. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. В 2 книгах, под редакцией А. Н. Баратова и А. Я. Корольченко. Москва. «Химия», 1990.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online