ДСТУ 33.117:2017 Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия. Объекты науки и техники. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ОБ’ЄКТИ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.117:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ «УкрНДНЦ» від 07 лютого 2017 р. № 22 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Склад документації на об'єкти науки і техніки, що подають до спеціальних установ страхового фонду документації України для виготовлення документів страхового фонду

6.1 Види документації, що подають для виготовлення документів страхового фонду

6.2 Склад облікової документації

6.3 Склад науково-проектної документації

7 Вимоги до комплектувальних документів

7.1 Види комплектувальних документів

7.2 Вимоги до відомості комплекту науково-проектної документації

7.3 Вимоги до відомості комплекту облікової документації

7.4 Вимоги до супровідного переліку

8 Вимоги до фізичного стану, оформлення і графічного виконання науково-проектної та облікової документації

9 Вимоги до відправлення науково-проектної та облікової документації до спеціальних установ страхового фонду документації України для виготовлення документів страхового фонду

10 Правила заповнення комплектувальних документів

Додаток А Комплекти науково-проектної документації в складі розділу «Попередні роботи» та орієнтовний перелік документів для створення страхового фонду документації

Додаток Б Комплекти науково-проектної документації в складі розділу «Комплексні наукові дослідження» та орієнтовний перелік документів для створення страхового фонду документації

Додаток В Комплекти науково-проектної документації в складі розділу «Робоча документація» та орієнтовний перелік документів для створення страхового фонду документації

Додаток Г Комплекти науково-проектної документації в складі розділу «Науково-реставраційний звіт» та орієнтовний перелік документів для створення страхового фонду документації

Додаток Д Форми аркушів відомості комплекту науково-проектної документації на об’єкти науки і техніки

Додаток Е Форми аркушів відомості комплекту облікової документації на об’єкти науки і техніки

Додаток Ж Форми аркушів супровідного переліку науково-проектної документами на об'єкти науки і техніки

Додаток И Форма супровідного листа

Додаток К Форма Акта про відповідність комплекту науково-проектної документації вимогам мікрофільмування

Додаток Л Форма Акта про відповідність комплекту облікової документації вимогам мікрофільмування

Додаток М Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ОБ’ЄКТИ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Загальні технічні вимоги

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
THE OBJECTS OF THE CULTURAL HERITAGE
OBJECTS OF SCIENCE AND TECHNLOGY
General technical requirements

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до підготовки, складу, комплектності, відправки, фізичного стану та оформлення документації, призначеної для формування страхового фонду документації України (далі — СФД) на об’єкти (зокрема пам'ятки) культурної спадщини науки і техніки (далі — ОКС НТ).

Вимоги цього стандарту поширюються на документацію, виконану на носіях інформації з паперовою основою.

1.2 Стандарт застосовують суб’єкти державної системи СФД, які беруть участь у створенні, формуванні, веденні СФД на ОКС НТ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті с посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.210:2015 Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини науки і техніки. Порядок створення та формування

ДСТУ 33.401:2015 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду

ДСТУ 33.302:2003 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б А.2.4-39:2008 Система проектної документації для будівництва. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи

ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії

ДСТУ ISO 128-21:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкувальних і графічних пристроях виводу ЕОМ)

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конструкторської документації. Формати)

ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия (Папір креслярський. Технічні умови)

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия (Калька паперова. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 20363-88 Бумага чертежная прозрачная. Технические условия (Папір креслярський прозорий. Технічні умови)

ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров (Тара. Система розмірів)

ГОСТ 9095-89 Бумага для печати типографская. Технические условия (Папір для друку типографський. Технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах