ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. С Изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА
РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ Б А.2.4-4:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство інститут "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

РОЗРОБНИКИ: Г. Гвоздецька, М. Ільюк, Н. Лахман, О. Ридван (науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: Українська Академія Архітектури (С. Фадєєв)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 29

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги до складу документації

5 Загальні вимоги до комплектування документації

6 Загальні правила виконання документації

7 Правила виконання специфікацій на кресленнях

8 Правила внесення змін у робочу документацію, видану замовнику

9 Правила прив'язки робочої документації

10 Правила оформлення зброшурованої документації

Додаток А Марки основних комплектів робочих креслень

Додаток Б Форми 1 і 2 - Відомості загальних даних за робочими кресленнями

Додаток В Перелік стандартів ЄСКД, вимоги яких підлягають урахуванню при виконанні графічної і текстової документації для будівництва

Додаток Г Перелік дозволених скорочень слів (доповнення до ГОСТ 2.316)

Додаток Д Основні написи

Додаток Е Розташування основного напису, додаткових граф до нього та розмірних рамок на аркушах

Додаток Ж Форми 7 і 8 – Специфікації

Додаток Й Форма 9 – Дозвіл на внесення змін

Додаток К Форма 10 – Таблиця реєстрації змін

Додаток Л Форма 11 – Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа

Додаток М Форми 12 і 13 – Штампи прив'язки (перший та наступні аркуші)

Додаток Н Форма 14 – Обкладинка

Додаток П Форма 15 – Титульний аркуш

Додаток Р Форма 16 – Склад проекту

Додаток С Форма 17 – Відомість про учасників проектування по кожному розділу проекту

Додаток Т Приклад оформлення титульного аркуша, змісту, складу проекту, підтверждення ГАП (ГІП), відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту

Зміна № 1

Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

1 РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство інститут “Гіпроцивільпромбуд”

2 ПРИНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2011 р. № 269. Чинна з 01 лютого 2012 р.

ТЕКСТ ЗМІН

Зміст.

Вилучити:

«Додаток Н Форма 14 – обкладинка»

Доповнити абзацом:

«Додаток. У

Шифри розділів проектної документації» (див. стор. 15)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online