ДСТУ EN ISO 1716:2023 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності) (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 1716:2023
(EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT)

ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЩОДО РЕАКЦІЇ НА ВОГОНЬ
ВИЗНАЧЕННЯ ВИЩОЇ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ (ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 р. № 71 з 2023-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 1716:2018 Reaction to Are tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018) (Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності)) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь- яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 1716:2019 (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT)

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і
розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на
будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи ДП «УкрНДНЦ», 2023

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

5 Випробувальний стенд

6 Реагенти і матеріали

7 Зразки для випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Відбирання зразків

7.2.1 Загальні положення

7.2.2 Неущільнений матеріал наповнення

7.2.3 Вироби, які наносять у рідкому стані

7.2.4 Вироби у формі тонкої плівки

7.3 Визначення поверхневої густини

7.4 Подрібнення

7.5 Тип зразка

7.6 Кондиціювання

7.7 Кількість зразків для випробування

7.8 Визначення маси

7.9 Метод тигля

7.10 Метод «сигарети»

8 Процедура випробування

8.1 Загальні положення

8.2 Процедура калібрування

8.2.1 Визначення водяного еквівалента

8.2.2 Умови, за яких проводять повторне калібрування

8.3 Стандартизована процедура випробування

9 Подання результатів

9.1 Поправки для ручного випробувального стенда

9.2 Поправки для ізотермічного калориметра (див. додаток C)

9.3 Розрахунок вищої теплоти згоряння зразка

9.4 Розрахунок вищої теплоти згоряння виробу

9.4.1 Загальні положення

9.4.2 Однорідний виріб

9.4.3 Неоднорідний виріб

10 Протокол випробування

11 Обґрунтованість результатів випробування

Додаток А (обов’язковий) Розрахунок нижчої теплоти згоряння

Додаток В (довідковий) Точність методу випробування

Додаток C (довідковий) Розрахунок за графіком поправки на охолодження калориметра

Додаток D (довідковий) Приклад визначення вищої теплоти згоряння неоднорідного виробу

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 1716:2023 (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT) «Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 1716:2018 (версія en) «Reaction to Are tests for products — Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018, IDT)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN ISO 1716:2018 у цей «Національний вступ» внесено все, що стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 1716:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— міжнародний стандарт ISO 554, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національний.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ЩОДО РЕАКЦІЇ НА ВОГОНЬ
ВИЗНАЧЕННЯ ВИЩОЇ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ (ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ)

REACTION TO FIRE TESTS FOR PRODUCTS
DETERMINATION OF THE GROSS HEAT OF COMBUSTION (CALORIFIC VALUE)

Чинний від 2023-11-01

ЗАСТОРОГА! Усі особи, які керують цим випробуванням і проводять його, повинні звернути увагу на те, що вогневе випробування може бути небезпечним, і під час його проведення існує можливість виділення токсичних та/або шкідливих диму і газоподібних речовин. Небезпеки, пов’язані з виконанням робіт, такі як можливість вибуху, можуть виникати і під час випробування зразків, а також під час утилізації залишків після випробування.

ЗАСТОРОГА! Потрібно провести оцінювання всіх можливих небезпек і ризиків для здоров’я, а також визначити необхідні заходи щодо безпеки і вжити їх. Потрібно скласти письмові інструкції щодо безпеки. Весь відповідний персонал повинен пройти належне навчання. Персонал лабораторії повинен забезпечити постійне дотримання письмових інструкцій щодо безпеки.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вищої теплоти згоряння (QPCS) виробів за сталого об’єму в бомбовому калориметрі.

Цей метод призначено для застосування до твердих виробів.

Примітка. Рідини можна випробовувати, користуючись аналогічним обладнанням та забезпечуючи умови, зазначені в ASTM D240 [1], згідно з описом, поданим в IEC 61039 [2], з використанням випробувального обладнання згідно з ISO 1928 [3].

Додаток А установлює метод розрахунку нижчої теплоти згоряння QPCI для випадків, за потреби. Інформацію щодо точності методу випробування наведено в додатку В.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту.

У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання.

У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

EN 13238 Reaction to Are tests for building products — Conditioning procedures and general rules for selection of substrates.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ


Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи