Статут Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСНС
30.04.2013  №  208
(у редакції наказу ДСНС
10.11.2021 № 748)

СТАТУТ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ
ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 33879077

с. Ватутіне – 2021

1. Загальні положення

1.1. МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – МЦГР ШР) є аварійно-рятувальним формуванням центрального підпорядкування ДСНС із статусом державної аварійно-рятувальної служби, що проваджує освітню діяльність з метою  підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, є правонаступником Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 33879077). 

1.2. МЦГР ШР у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері гуманітарного розмінування, рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб, професійно-технічної освіти, наказами МВС, ДСНС та цим Статутом, який затверджується наказом ДСНС.

1.3. Засновник МЦГР ШР – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

1.4. МЦГР ШР підпорядкований Голові ДСНС.

1.5. МЦГР ШР призначений для виконання заходів із гуманітарного розмінування, комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення та територій від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних, відновлювальних робіт (далі – НС), участі у заходах територіальної оборони та антитерористичної діяльності, у виконанні інших завдань та заходів у сфері протимінної діяльності в межах визначених повноважень на території України та за її межами, а також надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.6. МЦГР ШР у мирний час та в особливий період виконує завдання:

1.6.1. З комплексу заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування. 

1.6.2. З запобігання, реагування та ліквідації НС, проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт. 

1.6.3. З підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту.

1.7. За організаційно-правовою формою господарювання МЦГР ШР є державною організацією. Діяльність МЦГР ШР здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.8. МЦГР ШР є бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.9. МЦГР ШР є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.10. МЦГР ШР має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства. МЦГР ШР не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язаннями МЦГР ШР.

1.11. Залучення МЦГР ШР до виконання завдань та заходів у сфері протимінної діяльності та гуманітарного розмінування, ліквідації наслідків НС, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.12. Вирішення покладених на МЦГР ШР завдань забезпечує його керівництво.

1.13. МЦГР ШР функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і начальницького складу та працівників.

1.14. Особовий склад МЦГР ШР складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються  на контрактній основі та працівників. Слухачами МЦГР ШР є особи  рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники ДСНС, а також інші особи, які зараховані до МЦГР ШР для проходження навчання.

1.15. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівникам, які відповідно до своїх службових та посадових обов’язків залучаються до гуманітарного розмінування, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно із чинним законодавством.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online