ДСТУ IEC 61000-1-1:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 1. Загальні положення. Секція 1. Використання та тлумачення основоположних термінів і визначень понять (ІЕС 61000-1-1:1992, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 1. Загальні положення
Секція 1. Використання та тлумачення основоположних
термінів і визначень понять
(ІЕС 61000-1-1:1992, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-1-1:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НУТУ «КПІ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Жаркін, д-р техн. наук; С. Палачов; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2009 р. № 274 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 1: General — Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 1. Загальні положення. Секція 1. Використання та тлумачення основоположних термінів і визначень понять)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-1-1:1992

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

2.1 Основоположні терміни

2.2 Комбіновані терміни

2.3 Взаємопов’язані терміни

3 Використання термінів і визначень понять щодо EMC

3.1 Загальні положення

3.2 Зв’язок між різними рівнями

3.3 Імовірнісні аспекти та запаси

Додаток А Тлумачення термінів і визначень понять щодо EMC

Додаток В Випробування у стандартних умовах і випробування на місці встановлення

Нормативні посилання

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-1-1:1992 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 1: General — Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 1. Загальні положення. Секція 1. Використання та тлумачення основоположних термінів і визначень понять).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей звіт» і «ця секція 1 стандарту ІЕС 61000-1» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ІЕС 61000-1-1:1992 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у «Вступі» до ІЕС 61000-1-1:1992 та в розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050(161), ІЕС 61000-2-2, Публікацію CISPR 14, Публікацію CISPR 16, які (чи їх пізніші версії) впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА. Решту документів, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні та чинних замість них немає.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-1-1:1992

ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами за такою структурою:

Частина 1. Загальні положення

Загальні питання (вступ, основоположні принципи)

Терміни та визначення понять

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3. Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлювання обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлювання обладнання

Методи та пристрої притлумлення завад

Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на розділи, які може бути опубліковано як міжнародні стандарти або технічні звіти.

Ці стандарти та звіти буде опубліковано хронологічним порядком. АСЕС визначає цей стандарт базовою публікацією щодо EMC.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

АСЕС (Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility) — Консультативний комітет ІЕС щодо EMC


ДСТУ ІЕС 61000-1-1:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 1. Загальні положення
Секція 1. Використання та тлумачення основоположних
термінів і визначень понять

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 1. Общие положения
Раздел 1. Применение и толкование основополагающих
терминов и определений понятий

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 1. General
Section 1. Application and interpretation of fundamental
definitions and terms

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано та пояснено різні терміни, що є важливими для розуміння та практичного використання під час проектування та оцінювання електромагнітносумісних систем. Крім того приділено увагу відмінностям між випробуваннями на електромагнітну сумісність (EMC), проведеними у стандартних умовах, та випробуваннями, проведеними на місці, де встановлюють пристрій (обладнання або систему) (випробування на місці встановлення).

Терміни та їхні визначення наведено в розділі 2 з посиланням на главу 161 Міжнародного електротехнічного словника (IEV) [1]. Вживання термінів описано в розділі 3, а пояснення визначень понять — у додатках.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, важливі в контексті цього стандарту, визначено нижче. Для кожного визначення поняття наведено відповідний номер, якщо воно тотожне визначенню (та будь-яким супутнім приміткам), зазначеним в [1]). Якщо вони відрізняються, то номер за IEV подано познакою «/А» або зауважено, що цей термін не визначено в ІЕС 60050(161).

Терміни та їхні визначення можна поділити на три групи:

1) Основоположні терміни (basic terms), наприклад, електромагнітна сумісність, емісія, несприйнятливість і рівень;

2) Комбіновані терміни (combined terms), які складено з основоположних, наприклад, рівень емісії, рівень сумісності та рівень несприйнятливості;

3) Взаємопов’язані терміни (interrelated terms), які складено з комбінованих термінів, наприклад, запас емісії та запас сумісності

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online