ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛОВНИК
 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Глава 161. Електромагнітна сумісність
 (ІЕС 60050-161:1990, IDT)

ДСТУ ІЕС 60050-161:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут аудіо- та відеотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і Технічний комітет № 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Богатир, канд. техн. наук; В. Іванов, д-р техн. наук; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213 з 2005-07-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 161. Електромагнітна сумісність) з урахуванням Зміни 1 (1997) та Зміни 2 (1998)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Розділ 161-01 Основні поняття

Розділ 161-02 Характеристики збурення

Розділ 161-03 Терміни щодо контролю завад

Розділ 161-04 Вимірювання

Розділ 161-05 Класифікація обладнання

Розділ 161-06 Терміни щодо приймачів і передавачів

Розділ 161-07 Керування потужністю та імпеданси мереж живлення

Розділ 161-08 Зміна напруги та флікер

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60050-161:1990 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 161. Електромагнітна сумісність), із змінами ІЕС 60050-161 А1:1997 та ІЕС 60050-161 А2:1998. Зміни внесено безпосередньо в текст, їх виділено в тексті подвійною рискою на березі проти відповідного тексту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту, а також його структурні елементи: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно

з  вимогами національної стандартизації України;

— вилучено визначення термінів французькою, англійською та російською мовами, а також назви і покажчики іншомовних термінів, крім німецьких, англійських, французьких і російських;

— у словникові статті зі зміни ІЕС 60050 А2:1998 долучено російські терміни, що відповідають українським;

— терміни, установлені цим стандартом, і вжиті у визначеннях, виділено підкресленням, а не курсивом, як в ІЕС 60050-161:1990;

— з терміна 161-05-01 вилучено примітку 1, оскільки її зміст винесено в назву терміна;

— у стандарт долучено національний довідковий додаток НА, в якому наведено абетковий покажчик українських термінів.

Відповідно до ДСТУ 3966 (Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

а) у круглих дужках світлим шрифтом (щоб позначити сферу застосування чи пояснення);

б) у круглих дужках напівгрубим шрифтом (щоб подати коротку і повну форму терміна);

в) у квадратних дужках (шоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи; це можуть бути також суміщені терміни-синоніми).

Наприклад, у терміні 161-02-26 [піковий] коефіцієнт пульсації [за амплітудним значенням] суміщено два терміни: «піковий коефіцієнт пульсації» і «коефіцієнт пульсації за амплітудним значенням».

У стандарті вжито українські терміни збурення, випромінення (коли йдеться про подію, явище) і збурювання, випромінювання (коли йдеться про дію, процес).

ДСТУ ІЕС 60050-161:2003
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛОВНИК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Глава 161. Електромагнітна сумісність

СЛОВАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Глава 161. Электромагнитная совместимость

ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
Chapter 161. Electromagnetic compatibility

Чинний від 2005-07-01

РОЗДІЛ 161-01 ОСНОВНІ поняття

161-01-01 електромагнітна обстановка; ЕМО

Сукупність електромагнітних явищ, наявних у даному місці.

Примітка. Взагалі електромагнітна обстановка залежить від часу, і для того, щоб її описати, може знадобитися статистичний підхід

de elektromagnetische Umgebung

en electromagnetic environment

fr environnement electromagnetique

ru электромагнитная обстановка

161-01-02 електромагнітний шум

Змінюване в часі електромагнітне явище, яке, скоріше за все, не містить інформації і може накладатись або змішуватись з корисним сигналом

de elektromagnetisches Rauschen

en electromagnetic noise

fr bruite 6lectromagn6tique

ru электромагнитный шум

161-01-03 небажаний сигнал

Сигнал, який може погіршити приймання корисного сигналу

de Storsignal; unerwunschtes Signal

en unwanted signal, undesired signal

fr signal non desire

ru нежелательный сигнал

161-01-04 завадовий сигнал

Сигнал, який погіршує приймання корисного сигналу

de Beeinflussungssignal

en interfering signal

fr signal brouilleur

ru мешающий сигнал

161-01-05 електромагнітне збурення

Будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити характеристики пристрою, обладнання чи системи або несприятливо вплинути на живу та неживу матерію.

Примітка. Електромагнітне збурення може бути електромагнітним шумом, небажаним сигналом або змінами в середовищі поширення

de elektromagnetische Storung

en electromagnetic disturbance

fr perturbation 6lectromagnetique; parasite (electromagnetique)

 ru электромагнитное возмущение

161-01-06 електромагнітна завада; ЕМЗ

Електромагнітне збурення, яке погіршує характеристики обладнання, каналу передавання чи системи.

Примітка 1. Англійською мовою терміни «electromagnetic disturbance» («електромагнітне збурення») та «electromagnetic interference» («електромагнітна завада») означають, відповідно, причину та наслідок, але часто вживають в одному й тому самому значенні

de elektromagnetische Funktionsstorung

en electromagnetic interference; EMI

fr brouillage

ru электромагнитная помеха

161-01-07 електромагнітна сумісність; EMC

Спроможність обладнання чи системи задовільно функціювати в навколишній електромагнітній обстановці та не створювати недопустимих електромагнітних завад будь-чому в цій обстановці

de elektromagnetische Vertraglichkeit; EMV

en electromagnetic compatibility; EMC

fr compatibilite electromagnetique; CEM

ru электромагнитная совместимость; ЭМС

161-01-08 (електромагнітна) емісія

Електромагнітне явище, за якого електромагнітна енергія сходить від джерела

de (elektromagnetische) Aussendung

en (electromagnetic) emission

fr emission (electromagnetique)

ru (электромагнитное) излучение

161-01-09 [емісія] [випромінення] (в радіозв’язку)

Радіохвилі чи сигнали, створені передавальною радіостанцією.

Примітка 1. У радіозв'язку термін «емісія» («emission») не слід використовувати в більш загальному сенсі «радіочастотна емісія» («radio frequency emission»). Наприклад, частина електромагнітної енергії, яку виробляє гетеродин радіоприймача і яка поступає у зовнішнє середовище, є випромінювання, а не емісія.

Примітка 2. У радіозв'язку французький термін «emission» використовують тільки стосовно навмисного випромінення

de     Aussendung (im Funk)

en     emission (in radiocommunication)

fr      emission (en radiocommunication)

ru      излучение (в радиосвязи)

161-01-10 (електромагнітне) випромінення

1  Явище, за якого енергія сходить від джерела в простір як електромагнітні хвилі.

2  Енергія, яка передається в просторі як електромагнітні хвилі.

Примітка. У ширшому розумінні термін «електромагнітна радіація» («electromagnetic radiation») іноді охоплює також явище індукції

de     (elektromagnetische) Strahlung

en     (electromagnetic) radiation

fr       rayonnement (6lectromagn6tique)

ru      (электромагнитная) радиация

161-01-11 радіообстановка

1  Електромагнітна обстановка у смузі радіочастот.

2  Сукупність електромагнітних полів, які створюються в певній області простору радіопередавачами, що працюють

de Funkumwelt

en radio environment

fr environnement radioelectrique

ru радиообстановка

161-01-12 радіо(частотний) шум

Електромагнітний шум, спектральні складники якого містяться у смузі радіочастот

de Hochfrequentes Rauschen

en radio (frequency) noise

fr bruit rad^lectrique

ru радио(частотный) шум

161-01-13 радіочастотне збурення

Електромагнітне збурення, спектральні складники якого містяться у смузі радіочастот

de Hochfrequente Storung

en radio (frequency) disturbance

fr perturbation radio§lectrique; parasite (radio6lectrique)

ru радиочастотное возмущение

161-01-14 радіочастотна завада; радіозавада

Радіочастотне збурення, яке погіршує приймання корисного сигналу.

Примітка. Англійські слова «interference» («завада») і «disturbance» («збурення») часто вживають в однаковому значенні. Вираз «радіочастотна завада» («radio frequency interference») також звичайно застосовують для радіочастотного збурення або до небажаного сигналу

de     Hochfrequente Beeinflussung

en      radio frequency interference; RFI

fr       brouillage (radio£lectrique)

ru      радиочастотная помеха; радиопомеха

161-01-15 міжсистемна завада

Електромагнітна завада в одній системі, зумовлена електромагнітним збуренням, яке створює інша система

de externe Systembeeinflussung

en inter-system interference

fr brouillage inter-systfcmes; brouillage d’origine externe

ru межсистемная помеха

161-01-16 внутрішньосистемна завада

Електромагнітна завада в системі, зумовлена електромагнітним збуренням, що створює та сама система

de interne Systembeeinflussung

en intra-system interference

fr brouillage intra-systeme; brouillage d'origine interne

ru внутрисистемная помеха

161-01-17 природний шум

Електромагнітний шум, джерелом якого є природне явище, а не пристрої, створені людиною

de naturliches Rauschen

en natural noise fr bruit naturel

ru естественный шум

161-01-18 індустрійний шум

Електромагнітний шум, джерелом якого є пристрої, створені людиною

de kunstliches Rauschen

en man-made noise

fr bruit artificiel; parasite artificiel; parasite industriel (terme deconseille)

 ru индустриальный шум

161-01-19 погіршення (робочих характеристик)

Небажане відхилення робочих характеристик пристрою, обладнання чи системи від визначених характеристик.

Примітка. Термін «погіршення» («degradation») може стосуватись тимчасового чи постійного порушення роботи

de     Funktionsminderung

en     degradation (of performance)

fr      degradation (de fonctionnement)

ru      ухудшение (качества работы)

161-01-20 несприйнятливість (до збурення)

Спроможність пристрою, обладнання чи системи функціювати без погіршення якості робочих

характеристик за наявності електромагнітного збурення

de Storfestigkeit (gegeniiber einer Storung)

en immunity (to a disturbance)

fr immunit6 (a une perturbation)

ru невосприимчивость (к возмущению)

161-01-21 (електромагнітна) сприйнятливість

Неспроможність пристрою, обладнання чи системи працювати без погіршення якості робочих характеристик за наявності електромагнітного збурення.

Примітка. Сприйнятливість — це недостатня несприйнятливість.

de      (electromagnetische) Storempfindlichkeit

en      (electromagnetic) susceptibility

fr       susceptibilite (electromagn£tique)

ru       (электромагнитная) восприимчивость

161-01-22 електростатичний розряд

Перенесення електричного заряду між тілами, електростатичні потенціали яких відрізняються один

від одного в разі їх зближення або за безпосереднього контакту

de elektrostatische Entladung; ESD

en electrostatic discharge; ESD

fr decharge 6lectrostatique

ru электростатический разряд

161-01-23 джерело електромагнітного збурення; емітер

Пристрої, обладнання чи система, збільшення напруг, струмів чи напруженості електромагнітних полів яких може діяти як електромагнітне збурення

de Storquelle

en emitter (of electromagnetic disturbance)

fr ётеИеиг (de perturbation 6lectromagn6tique)

ru источник возмущения

161-01-24 сприймальний пристрій; рецептор

Пристрій, обладнання чи система, робочі характеристики яких можуть погіршитися внаслідок електромагнітного збурення

de Storsenke

en susceptible device

fr dispositif susceptible

ru воспринимающее устройство

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online