ДСТУ 7138:2009 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання діоксиду вуглецю

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Методи визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 7138:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво» у формі закритого акціонерного товариства

РОЗРОБНИКИ: Г. Коренькова (науковий керівник); М. Лавріненко; Р. Бєлошицька; О. Матвійчук; В. Мосендз; О. Прусакова; Н. Шапошнікова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6687.3-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Манометричний метод визначання діоксиду вуглецю за допомогою пристрою марки Ш4-ВУЖ або пристрою типу АУГ

5 Манометричний метод визначання діоксиду вуглецю за допомогою пристрою типу Ш4-ВУЛ

6 Оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо кваліфікації оператора

Додаток А Рисунок А.1 Пристрій типу АУГ для визначання тиску в пляшках

Додаток Б Таблиця Б.1 Залежність поправки А від об’єму газового простору над напоєм в укупореній пляшці

Додаток В Таблиця В.1 Залежність масової частки діоксиду вуглецю від тиску та об’єму газового простору в пляшці місткістю 0,5 дм3

Додаток Г Рисунок Г.1 Пристрій типу Ш4-ВУЛ для визначання тиску в пляшках та металевих банках

Додаток Д Таблиця Д.1 Залежність масової частки діоксиду вуглецю від тиску та температури

Додаток Е Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Методи визначання діоксиду вуглецю

ПРОДУКЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Методы определения диоксида углерода

PRODUCTS OF NON-ALKOCHOLIC INDUSTRY
Methods for determination of carbon dioxide

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на напої безалкогольні газовані та напої бродіння та встановлює методи визначання діоксиду вуглецю.

Вимоги щодо безпеки персоналу під час проведення випробовування подано в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2368:2004 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4856:2007 Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online