М 218-03449261-439:2006 Методика розрахунку коштів на утримання Служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і м. Севастополі для забезпечення ними управлінських рішень з експлуатаційного...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Українське державне виробничо-технологічне підприємство
«Укрдортехнологія»

Методика
розрахунку коштів на утримання Служб автомобільних доріг в
Автономній Республіці Крим, м. Севастополі і областях для забезпечення ними управлінських рішень
з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг

М 218-03449261-439:2006

Київ
2006

1 Вступ

1.1 Одним із основних завдань Служб автомобільних доріг є: підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування.

1.2 Мета цієї Методики - розробити порядок визначення розміру коштів (у відсотках)  від підсумку графи 8 глав 1-9, що включають до глави 10 „Утримання служби замовника і авторський нагляд” зведених кошторисних розрахунків (далі - ЗКР) вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

1.3 Згідно з діючим Типовим Положенням про Службу автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і місті Севастополі Служба утримується у межах кошторису видатків, затвердженого Укравтодором, за рахунок:

а) коштів, передбачених у ЗКР вартості будівництва та ремонту автомобільних доріг, виходячи з розміру лімітів на утримання служби замовника (Σр1). Зведені кошторисні розрахунки складаються згідно з ВБН Д.1.1-218-1 (із  змінами та доповненнями №3);

б) коштів, передбачених у ЗКР вартості експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування згідно з розрахунками за  цією Методикою (Σр2р), розробленою з урахуванням листа Держбуду України від 30.12.03 №7/3-1286.

2 Основні критерії, які використані при розробці Методики

2.1 В основу розрахунків покладено потребу замовника (незалежно від рівня фінансування) у персоналі з нагляду за здійсненням дорожніми підприємствами експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг  та нагляду за виконанням підрядними підприємствами дорожніх ремонтно-будівельних робіт згідно з таблицями 2, 3 цієї Методики.

2.2 З метою уніфікації Методики при її застосуванні для розрахунків коштів на утримання замовника (Служби), в умовах періодичних змін у ціноутворенні, застосовано протяжність приведеної до умовного кілометра мережі автомобільних доріг згідно з таблицею 1 цієї Методики (витяг з таблиць 3. 4 ВБН Д.2-218-028 (на розгляді)).

Протяжність приведеної до умовного кілометра мережі автомобільних доріг становить: -   Lу = 441263 км.

2.3 Розрахункова нормативна кількість дорожньо-експлуатаційних підприємств для здійснення ними функцій з експлуатаційного утримання автомобільних доріг згідно з таблицею 1.1 цієї Методики (витяг - таблиця 6 М 218-03449261-239)  -  Вн  = 602 одиниці.

2.4 Сумарний нормативний штатний розпис Служб складає згідно з таблицею 2 цієї Методики (витяг - таблиця 2 М 218-03449261-239) - Ан = 1727 одиниць.

2.5 Сумарний нормативний штатний розпис усередненої типової Служби згідно з таблицею 2 цієї Методики (витяг - таблиця 2 М 218-03449261-239) -  Аунс = 67 одиниць, у тому числі:

- нормативний штатний розпис усередненої типової Служби для здійснення функцій з експлуатаційного утримання автомобільних доріг  згідно з таблицею 3 цієї Методики (витяг - таблиця 3  М 218-03449261-239) -  Ауне =  40,6 одиниць.

2.6 При розрахунку загального нормативного штатного розпису Служб (Аунс) та нормативних штатних розписів Служб для обслуговування ними ремонтно-будівельних робіт та експлуатаційного утримання приведеної до умовного кілометра мережі автомобільних доріг   за основний (з функціями нагляду) прийнято відділ технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. При цьому передбачено закріпити за  однією експлуатаційною організацією не менше одного працівника  зазначеного відділу. Сумарна кількість таких працівників у Службах становить 602 одиниці згідно з п. 2.3  цієї Методики, що становить 34% від загального розрахункового штатного розпису згідно з п. 2.4 цієї Методики.

2.7 Необхідність закріплення за однією експлуатаційною організацією не менше одного працівника відділу технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання автомобільних доріг викликана такими потребами (незалежно від рівня фінансування):

- здійснення постійного оперативного контролю за якістю виконання робіт;

- впровадження нових технологій та нової техніки;

- впровадження нових матеріалів;

- здійснення постійного оперативного контролю за цільовим використанням виділених коштів;

- оперативного реагування на зміну обставин, які можуть виникати в процесі експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вжиття відповідних заходів;

- здійснення постійного контролю за виконанням підрядними організаціями дорожньо-будівельних робіт (якщо відповідні кошти передбачено).

2.7.1. Розрахунок кількості працівників відділу технічного контролю, нових технологій та експлуатаційного утримання автомобільних доріг здійснено для загальної мережі автомобільних доріг України та окремо для Автономної Республіки Крим,  кожної області та для м. Севастополя (рядок 8 таблиці 2, 3).

2.7.2. По решті відділів та по апарату управління розрахунок проводився виходячи з необхідності здійснення ними функцій, які забезпечують загальне управління дорожнім господарством згідно з таблицями 2, 3 цієї Методики (витяг - таблиця 2, 3  М 218-03449261-239).

3 Джерела для забезпечення утримання Служб коштами та порядок розрахунку

3.1 Джерела для забезпечення утримання Служб визначені такими діючими нормативними документами:

- ВБН Д.1.1-218-1 (із  змінами та доповненнями №3) „Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення”. Згідно з цим документом до глави 10 „Утримання служби замовника і авторський нагляд” включають кошти у розмірі 2,5% відрахувань (Σр1) від підсумку графи 8 глав 1-9 ЗКР вартості ремонтно-будівельних робіт;

- ВБН В.3.2-218-180 „Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування”.

Згідно з п. 2.23 цих ВБН до глави 10 „Утримання служби замовника і авторський нагляд” до граф 7 та 8 включають кошти за розрахунком (Σр2р) у поточному рівні цін, призначені на утримання служби замовника (Служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і місті Севастополі), необхідні для виконання ними функцій замовника з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online