Збірник роз`яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт (випуск № 12)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(Укравтодор)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 ЗБІРНИК
роз’яснень з питань визначення
вартості дорожніх робіт
(випуск № 12)

КИЇВ
2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: А.О. Безуглий, канд. екон. наук.; О.Л. Бельська; Ю.М. Бібик, І.В. Ракович.

2 ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

ЗМІСТ

1 Законодавча та кошторисно-нормативна бази й порядок їх застосування

2 Договірні ціни та вартість будівництва

3 Матеріали, вироби та конструкції

4 Оплата праці в будівництві

5 Експлуатація будівельних машин і механізмів

6 Загальновиробничі, адміністративні витрати та прибуток

8 Питання, пов’язані з діяльністю служб замовника

9 Розрахунки за виконані роботи

10 Інші витрати

11 Договори, взаємовідносини учасників інвестиційного процесу

15 Інші питання

Рубрика «запитання-відповідь» практичного посібника «Актуальні питання складання та перевірки кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи»

Перелік діючих нормативно-кошторисних документів

Накази

1 ЗАКОНОДАВЧА ТА КОШТОРИСНО-НОРМАТИВНА БАЗИ Й ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Щодо коригування затвердженого проєкту у зв’язку з введенням нових нормативних актів (роз’яснення ДП «ДерждорНДІ»)

1. Відповідно до пункту 16 Постанови КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв’язку з необхідністю зміни проектних рішень та/або у зв’язку із зміною державних будівельних норм, та/або вихідних даних щодо проектування. Тобто необхідність проведення повторної експертизи у зв’язку із зміною розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат, передбаченого галузевими стандартами з ціноутворення, в Постанові не визначена.

Відповідно до підпункту 15.5 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику. Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Оскільки змін у державних будівельних нормах пов’язаних з підвищенням вимог безпеки на транспортних спорудах та змін у проектних рішеннях за цей період не відбулось, тому коригувати проектну документацію та здійснювати повторну експертизу недоцільно.

2. Відповідно до роз’яснень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист 7/15-2824 від 12.03.2014 року, у разі прийняття змін до нормативних документів з визначення вартості будівництва необхідно керуватись наступним.

Кошторисна частина проектної документації, експертний звіт по якій наданий до прийняття змін до нормативних документів, може бути затверджена у складі проекту у встановленому порядку без перерахування і використовуватися для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі. При цьому при здійсненні державних закупівель у документації конкурсних торгів по таких проектах будівництва замовником мають бути зазначені вимоги щодо підготовки ціни тендерної пропозиції за новими правилами визначення вартості. Складання договірної ціни та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт по таких проектах будівництва повинно здійснюватися відповідно до змін у нормативних документах. 

Коригування проектної документації, у тому числі кошторисної частини, здійснюється за рішенням замовника у випадку внесення змін у проектні рішення або вичерпанні ліміту коштів по зведеному кошторисному розрахунку.

Крім того, відповідно до пункту 5.2 СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту» після глав зведеного кошторисного розрахунку передбачаються кошти на покриття ризиків всіх учасників робіт, які призначені на відшкодування збільшення витрат, характер та методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні та уточнюються при проведенні процедури закупівлі (наприклад, збільшення показників кошторисного прибутку та адміністративних витрат у зв’язку зі зміною нормативних документів).

Щодо можливості залучення субпідрядника з власними кошторисними нормами (роз’яснення ДП «ДерждорНДІ»)

Чинне законодавство України, зокрема стаття 838 ЦКУ та пункт 61 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі — Загальні умови), зазначають, що підрядник може, якщо інше не встановлено договором підряду, залучати до виконання будівельних робіт інших осіб (субпідрядників). Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Загальними умовами.

Під час укладання договору підряду замовник з підрядником обумовлюють умови та порядок виконання робіт і проведення розрахунків за обсяги виконаних робіт, у тому числі умови залучення субпідрядників. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду (п. 88 Загальних умов).

Таким чином, оформлення форм первинних облікових документів у будівництві генпідрядними організаціями у випадку залучення субпідрядних організацій регулюється договором підряду та Загальними умовами.

Відповідно до пункту 6.6.4 СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» якщо внаслідок об’єктивних причин роботи планується виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації машин і механізмів, що не передбачені в інвесторській кошторисній документації, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виробництва робіт) та економічними обґрунтуваннями.

В економічному обґрунтуванні проводиться співставлення вартості робіт, передбачених РЕКН, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, з відповідною вартістю зазначених робіт, що виконуються із застосуванням наявних у підрядній організації машин і механізмів.

Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток.

У випадку, коли обґрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та затвердження ІРЕКН. У зазначених умовах вважаємо за можливе застосовувати норми СОУ Д.2.4–35382784–001:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги та проїзди» на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу за умови що технологія, склад робіт та перелік матеріально-технічних ресурсів, що наведені в зазначеному стандарті, аналогічні фактичним умовам виконання робіт. При цьому, замовник може вимагати від підрядника відповідні обґрунтування і в кожному випадку спірні питання слід вирішувати шляхом переговорів, як це передбачено пунктом 113 Загальних умов.

Щодо можливості коригування кошторисних норм (роз’яснення ДП «ДерждорНДІ»)

Коригування ресурсних кошторисних норм, якщо це не передбачено загальними положеннями стандарту, не допускається. Тому вилучати витрату бензину і додавати витрату дизельного палива в ресурсі із шифром 2101-0011 не допускається.

Відповідно до пункту 6.2.1.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» при розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо внаслідок об’єктивних причин роботи планується виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації, але не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням.

Для врахування витрат, спричинених використанням додаткової машини прикриття згідно із пунктом 3.22 СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», вважаємо за можливе здійснювати заміну машини із шифром 201–0011 на наявну у підрядної організації із аналогічними характеристиками без зміни інших показників норми за відповідного погодження від Замовника та за умови, що така заміна не спричинить збільшення вартості робіт, а технологія, склад робіт та перелік ресурсів на об’єктах будуть аналогічні тим, що наведені в РЕКН.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online