ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання єврокодів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві
НАСТАНОВА

Керівний документ L
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ЄВРОКОДІВ

Guidance paper L
(concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC)
APPLICATION AND USE OF EUROCODES

ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Болабко В.В., Климов Ю.А. (керівник розробки, д-р. техн. наук), Піскун Р.А.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від12 грудня 2007 № 357

3 Національний стандарт відповідає Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003) (Керівний документ L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів - 89/106/EEC) ЩОДОЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ (редакція від 27 листопада 2003)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний Guidance paper L (concerning the Construction Products Directive - 89/106/EEC) APPLICATION AND USE OF EUROCODES (Version 27 November 2003) (Керівний документ L (стосовно Директиви щодо будівельних виробів - 89/106/EEC) щодо застосування і використання Єврокодів (редакція від 27 листопада 2003)

Організація, відповідальна за цей стандарт - Державне підприємство Технічний комiтет зі стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій "

При виданні стандарту не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

Вступ

Єврокоди (EN Eurocodes) можуть використовуватися для визначення характеристик конструктивних компонентів і комплектів, що є будiвельними виробами. У цьому контексті Єврокоди (EN Eurocodes) стосуються Директиви щодо будівельних виробів (89/106/ЄЕС) .

Більше того, Комісія вважає, що використання Єврокодів (EN Eurocodes) як методу проектування споруд та будівель цивільного будівництва є рекомендованим засобом надання презумпції відповідності основним вимогами N°1 та аспектам N°2 у сенсі статті 2.1 Директиви щодо будівельних виробів.

Держави-члени, представлені в Постійному комiтеті з будівництва, висловили свої думки та підтримку, схваливши цей Керівний документ, що є частиною серії керівних документів, що стосуються конкретних питань, пов’язаних із імплементацією цієї Директиви.

Preface

EN Eurocodes can be used to determine the performance of structural components and kits, which are construction products. In that context, EN Eurocodes relate to the Construction Product Directive (89/106/EC)

Furthermore, the Commission considers that the use of EN Eurocodes as the design method for buildings and civil engineering works is the recommended means of giving a presumption of conformity with the essential requirements N°1 and aspects of N°2, in the sense of article 2.1 of the Construction Products Directive

The Member States represented in the Standing Committee on Construction have expressed their opinion and their support by endorsement of this Guidance Paper, which becomes one of the series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation of the Directive.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online